سفارشات طراحی گرافیک
1 طراحی کارت ویزیت یکرو ٢٠٠٠٠ تومان طراحی کارت ویزیت یکرو 1 الی 3 روز کاری
2 طراحی کارت ویزیت دو رو ٢۵٠٠٠ تومان
3 طراحی لیبل ۸٫۵×۴٫۸ ٢٠٠٠٠ تومان
4 طراحی تراکت یکرو ٢٠٠٠٠ تومان (A4.A5.A6.B4.B5.B6) طراحی تراکت یکرو در سایز
5 طراحی تراکت دو رو ٢۵٠٠٠ تومان (A4.A5.A6.B4.B5.B6) طراحی تراکت دو رو در سایز
6 طراحی سربرگ A4 یا A5 ٢۵٠٠٠ تومان A4 یا A5 طراحی سربرگ
7 طراحی سربرگ A4 و A5 باهم ٣٠٠٠٠ تومان A4 و A5 طراحی سربرگ در دو سایز با هم
8 طراحی پاکت نامه ٢۵٠٠٠ تومان طراحی پاکت نامه طرح اختصاصی رنگی - 1 الی 3 روزکاری
9 پاکت نامه و پاکت a4 ۴٠٠٠٠ تومان طراحی هر دو سایز پاکت نامه و پاکت آ4
10 سربرگ A4 و پاکت نامه ۴٠٠٠٠ تومان طراحی سربرگ آ4 و پاکت نامه با هم
11 سربرگ A4 و پاکت نامه و پاکت A4 ۶٠٠٠٠ تومان طراحی هر سه مورد با هم
12 طراحی بروشور ۳ لت A4 ۵٠٠٠٠ تومان
13 طراحی کاتالوگ تک برگ دورو ۲۰×۲۹ ۴۵٠٠٠ تومان
14 طراحی کاتالوگ ۲ لت ۴۲×۲۹ ٧۵٠٠٠ تومان
15 طراحی کاتالوگ ۳ لت ۶۳×۲۹٫۷ ١٠٠٠٠٠ تومان
16 طراحی فولـدر دورو کد ۲۰۱/۲۰۳/۲۰۴ ٧۵٠٠٠ تومان
17 طراحی فولـدر یکرو کد ۲۰۱/۲۰۳/۲۰۴ ۵٠٠٠٠ تومان
18 طراحی فاکتور اختصاصی ٢۵٠٠٠ تومان
19 طراحی فاکتور رسمی دارائی ١۵٠٠٠ تومان
20 طراحی جلد سی دی ٣٠٠٠٠ تومان
21 طراحی لیبل سی دی ٢۵٠٠٠ تومان
22 طراحی لیوان کاغذی ٢٠٠٠٠ تومان
23 طراحی پوستر ۶٠٠٠٠ تومان
24 طراحی بج سینه (نشان سینه) ١۵٠٠٠ تومان طراحی بج سینه در نرم افزارهای برداری مانند کورل دراو یا ایلستریتور انجام خواهد شد.
25 طراحی ساک دستی کاغذی ۴٠٠٠٠ تومان
26 طراحی ساک دستی پارچه ای ٢٠٠٠٠ تومان
27 طراحی لوگو پلن 1 ١٠٠٠٠٠ تومان طراحی لوگو پلن 1 - تحویل 3 روزه- جهت مشاهده پلن ها کلیک کنید
28 طراحی لوگو پلن شماره 2 ٢۵٠٠٠٠ تومان طراحی لوگو پلن 2 - تحویل 3 روزه- جهت مشاهده پلن ها کلیک کنید
29 طراحی لوگو وبرند پلن شماره 3 ١٠٠٠٠٠٠ تومان طراحی لوگو پلن 3 - تحویل 3 روزه- جهت مشاهده پلن ها کلیک کنید
30 طراحی لوگو وبرند پلن شماره 4 ٢۵٠٠٠٠٠ تومان طراحی لوگو پلن 4 - تحویل 10 روزه- جهت مشاهده پلن ها کلیک کنید
چاپ کارت ویزیت ساده
31 کارت ویزیت سلفون براق یکرو ٢١٠٠٠ تومان  سایز 8.2 * 4.8  زمان تحویل 3تا 4 روز کاری
32 کارت ویزیت سلفون براق دورو ٣٠٠٠٠ تومان سایز 8.2*4.8   زمان تحویل 4تا 5 روز کاری
33 کارت ویزیت سلفون مات یکرو ٢٢٠٠٠ تومان سایز 8.2*4.8 زمان تحویل 3تا 4 روز کاری
34 کارت ویزیت سلفون مات دورو ٣١٠٠٠ تومان سایز 8.2*4.8   زمان تحویل 4تا 5 روز کاری
35 کارت ویزیت برچسبی ٣٠٠٠٠ تومان زمان تحویل 4 تا 6 روز کاری  ارسال فایل 8/2*4/8
36 کتان اصل آلمان یکرو / 2 رو ۴٠٠٠٠ تومان سایز استاندارد 8.2 *4.8 می باشد اما در هر سایز دیگری به دلخواه قابل تولید است.تحویل 7 روز کاری
37 کارت ویزیت طرح چرم یکرو/ 2 رو ٠ تومان سایز استاندارد 8.2*4.8 می باشد  و تحویل 7 الی 10 روز
38 سلفون مات طرح لمینت دورگرد 2 رو ۵۵٠٠٠ تومان سایز خروجی 8.7*5.7     تحویل 5 - 7 روز کاری -
39 سلفون براق طرح لمینت دورگرد 2 رو ۵۵٠٠٠ تومان سایز خروجی 8.7*5.7     تحویل 5 - 7 روز کاری
40 یکرو بدون روکش ٢۴٠٠٠ تومان زمان تحویل 8تا 10 روز کاری
41 دورو بدون روکش ٢٧٠٠٠ تومان زمان تحویل 8تا 10 روز کاری
چاپ کارت ویزیت فانتزی
42 لمینت براق - تحویل یکروزه ١١٠٠٠٠ تومان سفارش حداکثرتا ساعت 10 صبح - از شنبه تا چهارشنبه - دورو چاپ و دورگرد شده- سایز طراحی 9*6 - سایز بعد از برش 8.5*5.5 - تحویل ساعت 24 ساعته
43 لمینت براق - تحویل 4 روزه ٩۵٠٠٠ تومان دورو چاپ و دورگرد شده- سایز طراحی 9*6 - سایز بعد از برش 8.5*5.5 - تحویل 4 روزه
44 لمینت براق - تحویل 7 روزه ٨۵٠٠٠ تومان دورو چاپ و دورگرد شده- سایز طراحی 9*6 - سایز بعد از برش 8.5*5.5 - تحویل 7 روزه
45 لمینت مات - تحویل 5 روزه ١۴٠٠٠٠ تومان دورو چاپ و دورگرد شده- سایز طراحی 9*6 - سایز بعد از برش 8.5*5.5 - تحویل 5 روزه
46 لمینت مات - تحویل 12 روزه ١٣٠٠٠٠ تومان دورو چاپ و دورگرد شده- سایز طراحی 9*6 - سایز بعد از برش 8.5*5.5 - تحویل 12 روزه
47 لمینت مات «موضعی» دورو دورگرد ١٧٠٠٠٠ تومان دورو چاپ - دورو موضعی  و دورگرد شده- سایز طراحی 9*6 - سایز بعد از برش 8.5*5.5 - تحویل 15 روزه
48 لمینت براق مربع دور گرد شده ۶۵٠٠٠ تومان دو رو چاپ - سایز طراحی 5.5*5.5  - سایز پس از برش 5*5  - تحویل 15 روزه
49 لمینت مات مربعی دورگرد شده ٠ تومان دو رو چاپ - سایز طراحی 5.5*5.5  - سایز پس از برش 5*5  - تحویل 15 روزه
50 لمینت براق یکرو طلاکوب یا نقره کوب ١۶۵٠٠٠ تومان کارت ویزیت لمینت براق 2 رو چاپ - یکرو طلاکوب یا نقره کوب - تحویل 15 روزه
51 لمینت براق 2 رو طلاکوب یا نقره کوب ٢٢٠٠٠٠ تومان کارت ویزیت لمینت براق 2 رو چاپ - دورو طلاکوب یا نقره کوب - تحویل 15 روزه
52 لمینت مات یکرو طلاکوب یا نقره کوب ٢٠٠٠٠٠ تومان کارت ویزیت لمینت مات 2 رو چاپ سایز طراحی 9*6 - سایز پس از برش 8.5*5.5 - یکرو طلاکوب یا نقره کوب - تحویل 15 روزه
53 لمینت مات 2 رو طلاکوب یا نقره کوب ٢۶٠٠٠٠ تومان کارت ویزیت لمینت مات 2 رو چاپ سایز طراحی 9*6 - سایز پس از برش 8.5*5.5 - دورو طلاکوب یا نقره کوب - تحویل 15 روزه
54 سلفون مات مخملی دورو دورگرد ١٣۵٠٠٠ تومان دورو چاپ و دورگرد شده- سایز طراحی 9*6 - سایز بعد از برش 8.5*5.5 - تحویل 12 روزه
55 سلفون مات مخملی دو رو دورگرد موضعی ١۴۵٠٠٠ تومان دورو چاپ و دو رو موضعی دورگرد شده- سایز طراحی 9*6 - سایز بعد از برش 8.5*5.5 - تحویل 12 روزه
56 لمینت استخوانی برجسته دورگرد ١١٠٠٠٠ تومان دورو چاپ و دو رو موضعی دورگرد شده- سایز طراحی 9*6 - سایز بعد از برش 8.5*5.5 - تحویل 8 روزه
57 لمینت استخوانی برجسته مخملی دورگرد ١۵۵٠٠٠ تومان دورو چاپ و دو رو موضعی دورگرد شده- سایز طراحی 9*6 - سایز بعد از برش 8.5*5.5 - تحویل 17 روزه
58 سلفون مات دورو دورگرد طلاکوب ١۵۵٠٠٠ تومان دورو چاپ و دورو طلاکوب - دورگرد شده- سایز طراحی 9*6 - سایز بعد از برش 8.5*5.5 - تحویل 14 روزه
59 سلفون مات مخملی دورو دورگرد طلاکوب ١٧۵٠٠٠ تومان دورو چاپ و دورو طلاکوب -  دورگرد شده- سایز طراحی 9*6 - سایز بعد از برش 8.5*5.5 - تحویل 17 روزه
60 استخوانی برجسته(موضعی) دورو مربعی طلاکوب ١۴٠٠٠٠ تومان مربعی دورو چاپ و دورو طلاکوب - دورو موضعی -  دورگرد شده- سایز طراحی 5.5*5.5 - سایز بعد از برش 5*5 - تحویل 15 روزه
61 استخوانی برجسته(موضعی) دورو دورگرد طلاکوب ١٧٠٠٠٠ تومان دورو چاپ و دورو طلاکوب -  دورگرد شده- سایز طراحی 9*6 - سایز بعد از برش 8.5*5.5 - تحویل 15 روزه
چاپ کارت ویزیت شیشه ای
62 نیمه شفاف 500 میکرون 1000 عدد ٣۴۶٠٠٠ تومان سایز طرح 9*6  و سایز پس از برش 8.5 *5.5  -  تحول 15 روزه
63 نیمه شفاف 500 میکرون 500 عدد ٢١٠٠٠٠ تومان سایز طرح 9*6  - سایز خروجی پس از چاپ 8.5*5.5 - تحویل 15 روز کاری- گارانتی کیفیت
64 شفاف ضخامت 760 میکرون 1000 عدد ناموجود تومان سایز طرح 9*6 - خروجی پس از چاپ 8.5*5.5 - تحویل 20 روزه - گارانتی کیفیت
65 شفاف ضخامت 760 میکرون 500 عدد ناموجود تومان سایز طراحی 9*6 - خروجی 8.5*5.5 - تحویل 20 روزه - گارانتی کیفیت
66 شفاف برجسته 1000 عددی ۶٢٠٠٠٠ تومان طرح کورل 9*5.5 -- خروجی پس از چاپ 8.5*5 تحویل 15 روزه - گارانتی کیعیت
67 شفاف برجسته 500 عددی ٣٨٠٠٠٠ تومان طرح کورل سایز 5.5*9 - خروجی 8.5*5 - تحویل 15 روزه
کارت ویزیت پی وی سی چاپ افست pvc
68 PVC ضخامت 500 میکرون ساده مات 1000 تایی ٣٣۵٠٠٠ تومان کارت های پی وی سی سایز طراحی 9*6 و خروجی پس از چاپ 8.5*5.5   تحویل 15 روزه  
69 PVC ضخامت 500 میکرون ساده مات 500 تایی ٢۵٢٠٠٠ تومان کارت پی وی سی 500 میکرون - سایز طراحی 9*6 و خروجی پس از چاپ 8.5*5.5   تحویل 15 روزه
70 pvc ضخامت 500 میکرون (براق) 1000 تایی ۴١٠٠٠٠ تومان کارت پی وی سی 500 میکرون با روکش براق -  سایز طراحی 9*6 و خروجی پس از چاپ 8.5*5.5   تحویل 15 روزه
71 PVC ضخامت 500 میکرون (براق) 500 تایی ٣٠٨٠٠٠ تومان کارت پی وی سی 500 میکرون با روکش براق -  سایز طراحی 9*6 و خروجی پس از چاپ 8.5*5.5   تحویل 15 روزه
72 PVC ضخامت 760 میکرون ساده مات 1000 تایی ۴۵۵٠٠٠ تومان کارت پی وی سی 760 میکرون مات -  سایز طراحی 9*6 و خروجی پس از چاپ 8.5*5.5   تحویل 15 روزه
73 PVC ضخامت 760 میکرون ساده مات 500 تایی ٣٢٨٠٠٠ تومان کارت پی وی سی 760 میکرون مات -  سایز طراحی 9*6 و خروجی پس از چاپ 8.5*5.5   تحویل 15 روزه
74 PVC ضخامت 760 میکرون (براق) 1000 تایی ۵٩٢٠٠٠ تومان کارت پی وی سی 760 میکرون با لمینت براق دو رو چاپ -  سایز طراحی 9*6 و خروجی پس از چاپ 8.5*5.5   تحویل 15 روزه
75 PVC ضخامت 760 میکرون (براق) 500 تایی ۴١٠٠٠٠ تومان کارت پی وی سی 760 میکرون با لمینت براق - دو رو چاپ - سایز طراحی 9*6 - سایز بعد از برش 8.5*5.5 - تحویل 15 روزه
76 PVC ضخامت 760میکرون (متالیک) براق 1000 تایی ٧۶۵٠٠٠ تومان کارت پی وی سی 760 میکرون با روکش براق - زمینه متالیک طلایی یا نقره ایی - سایز طرح 9*6 - سایز بعداز برش 8.5*5.5 - تحویل 20 روزه
77 PVC ضخامت 760میکرون (متالیک) براق 500 تایی ۵١۴٠٠٠ تومان کارت پی وی سی 760 میکرون با لمینت براق - دو رو چاپ با زمینه متالیک طلایی یا نقره ایی - سایز طراحی 9*6 - سایز بعد از برش 8.5*5.5 - تحویل 20 روزه
چاپ پیکسل ( پشت سوزن - مگنت ) قطر 44 میل
78 پیکسل تعداد 5 تا 20 عدد ٣٠٠٠ تومان دایره پشت سوزن دار و (مگنتی با 1000 تومان بیشتر)  - قطر44میلی متر تحویل 1 الی 2 روز-حداقل تعداد سفارش 5 عدد میباشد
79 پیکسل تعداد 20 تا 50 عدد ٢۴٠٠ تومان دایره پشت سوزن دار و (مگنتی با 1000 تومان بیشتر) - قطر44میلی متر تحویل 1 الی 2 روز
80 پیکسل تعداد 50 تا 100 عدد ١٨٠٠ تومان دایره پشت سوزن دار و (مگنتی با 1000 تومان بیشتر - قطر44میلی متر تحویل 1 الی 2 روز-
81 پیکسل تعداد 100 تا 500 عدد ١۴٠٠ تومان دایره پشت سوزن دار و (مگنتی با 1000 تومان بیشتر) - قطر44میلی متر تحویل 1 الی 2 روز
82 پیکسل تعداد1000 به بالا ١١٠٠ تومان دایره پشت سوزن دارو (مگنتی با 1000 تومان بیشتر) - قطر44میلی متر تحویل 1 الی 2 روز
بج سینه فلزی (اتیکت یا نشان سینه)
83 بج سینه فلزی تعداد 10 الی 19 عدد ١۴٠٠٠ تومان بج سینه فلزی طلایی یا نقره ایی- حداقل مقدار سفارش 10 عدد است و زمان تحویل 7 روزه پس از تایی طرح
84 بج سینه فلزی 20 الی 30 عدد ١٢٠٠٠ تومان بج فلزی طلایی یا نقره ایی- زمان تحویل 7 روزه
85 بج سینه فلزی 31 الی 50 عدد ١١٠٠٠ تومان بج سینه فلزی - زمان تحویل 7 روزه پس از تایید طرح
86 بج سینه فلزی 51 الی 100 عدد ٩٠٠٠ تومان بج سینه فلزی طلایی یا نقره ایی - زمان تحویل 7 روزه پس از تایید طرح
87 بج سینه فلزی 101 الی 200 عدد ٧۵٠٠ تومان بج سینه فلزی طلایی یا نقره ایی - زمان تحویل 7 روزه پس از تایید طرح
88 بج سینه فلزی تعداد 201 الی 500 عدد ۶۵٠٠ تومان بج سینه فلزی طلایی یا نقره ایی - زمان تحویل 7 روزه پس از تایید طرح
89 بج سینه فلزی تعداد 501 الی 1000 عدد ۵٠٠٠ تومان بج سینه فلزی طلاایی یا نقره ایی - زمان تحویل 7 روزه پس از تایید طرح
کارت شناسایی pvc (پرسنلی) 760 میکرون
90 کارت شناسایی PVC تعداد 1 تا 5 عدد ١۵٠٠٠ تومان دورو چاپ - کارت 760 میکرون (مشاهده نمونه)- ضخامت کارت بانکی - سایز طراحی 88.5*58.5 میلیمتر - سایز بعد از برش 85*55 میلیمتر-  تحویل 2 روزه
91 کارت شناسایی PVC تعداد 5 تا 10 عدد ٨٠٠٠ تومان دورو چاپ - کارت 760 میکرون (مشاهده نمونه)- ضخامت کارت بانکی - سایز طراحی 88.5*58.5 میلیمتر - سایز بعد از برش 85*55 میلیمتر-  تحویل 2 روزه
92 کارت شناسایی PVC تعداد 10 تا 50 عدد ۶۵٠٠ تومان دورو چاپ - کارت 760 میکرون (مشاهده نمونه)- ضخامت کارت بانکی - سایز طراحی 88.5*58.5 میلیمتر - سایز بعد از برش 85*55   تحویل 2 روزه
93 کارت شناسایی PVC تعداد 50 تا 100 عدد ۴۵٠٠ تومان دورو چاپ - کارت 760 میکرون (مشاهده نمونه)- ضخامت کارت بانکی - سایز طراحی 88.5*58.5 میلیمتر - سایز بعد از برش 85*55 میلیمتر-  تحویل 2 روزه
94 کارت شناسایی pvc تعداد 100 عدد ٣٧٠٠ تومان دورو چاپ - کارت 760 میکرون (مشاهده نمونه)- ضخامت کارت بانکی - سایز طراحی 88.5*58.5 میلیمتر - سایز بعد از برش 85*55 میلیمتر- حداقل مقدار سفارش 100 عدد -  تحویل 10 روزه
95 کارت شناسایی pvc تعداد 200 عدد ٢٧٠٠ تومان دورو چاپ - کارت 760 میکرون (مشاهده نمونه)- ضخامت کارت بانکی - سایز طراحی 88.5*58.5 میلیمتر - سایز بعد از برش 85*55 میلیمتر - (توضیحات تکمیلی کارت شناسایی کلیک کنید) تحویل 10 روزه
96 کارت شناسایی pvc تعداد 500 عدد ٢٢٠٠ تومان دورو چاپ - کارت 760 میکرون (مشاهده نمونه)- ضخامت کارت بانکی - سایز طراحی 88.5*58.5 میلیمتر - سایز بعد از برش 85*55 میلیمتر - (توضیحات تکمیلی کارت شناسایی کلیک کنید) تحویل 10 روزه
97 کارت شناسایی pvc تعداد 750 عدد ٢١٠٠ تومان دورو چاپ - کارت 760 میکرون (مشاهده نمونه)- ضخامت کارت بانکی - سایز طراحی 88.5*58.5 میلیمتر - سایز بعد از برش 85*55 میلیمتر - (توضیحات تکمیلی کارت شناسایی کلیک کنید) تحویل 10 روزه
98 کارت شناسایی pvc تعداد 1000 عدد ١۶٠٠ تومان دورو چاپ - کارت 760 میکرون (مشاهده نمونه)- ضخامت کارت بانکی - سایز طراحی 88.5*58.5 میلیمتر - سایز بعد از برش 85*55 میلیمتر - (توضیحات تکمیلی کارت شناسایی کلیک کنید) تحویل 10 روزه
99 کارت شناسایی pvc تعداد 2000 عدد ١۴٠٠ تومان دورو چاپ - کارت 760 میکرون (مشاهده نمونه)- ضخامت کارت بانکی - سایز طراحی 88.5*58.5 میلیمتر - سایز بعد از برش 85*55 میلیمتر - (توضیحات تکمیلی کارت شناسایی کلیک کنید) تحویل 10 روزه
چاپ تراكت سیاه و سفید (و کاغذ رنگی)
100 تراكت ريسو يكرو كاغذ رنگي آ5 ٣۵٠٠٠ تومان كاغذ تحربر 80 گرم - کاغذ رنگی
101 تراكت ريسو دو رو كاغذ رنگي آ5 ۴۵٠٠٠ تومان كاغذ تحرير 80 گرمي- کاغذ رنگی - تحویل 3 روزه
102 تراكت ريسو يكرو كاغذ سفيد آ5 ٣٨٠٠٠ تومان كاغذ تحرير 70 يا 80 گرم - کاغذ سفید
103 تراكت ريسو يكرو كاغذ رنگي آ4 ۵۵٠٠٠ تومان کاغذ تحریر 80 گرم  A4
104 تراكت ريسو دو رو كاغذ رنگي آ4 ۶٠٠٠٠ تومان كاغذ تحرير 80 گرمي
105 تراكت ريسو دو رو كاغذ سفيد آ4 ۶٣٠٠٠ تومان كاغذ تحرير 70 يا 80 گرم
106 تراكت ريسو يكرو كاغذ سفيد آ4 ۵٧٠٠٠ تومان كاغذ تحرير 70 يا 80 گرم
سربرگ و تراکت شیت عمومی تحویل 8 روزه
107 1000 عدد تراکت یکرو تحریر A5 ۶۵٠٠٠ تومان ابعاد طراحی 20*14.5  -چاپ کاملا رنگی- کاغذ تحریر 80 گرمی- تحویل 8 روزه
108 1000 عدد تراکت «دورو» تحریر A5 ٨۵٠٠٠ تومان ابعاد طراحی 20*14.5  -چاپ کاملا رنگی- کاغذ تحریر 80 گرمی- تحویل 8 روزه
109 2000 عدد تراکت یکرو تحریر A5 ٨۵٠٠٠ تومان ابعاد طراحی 20*14.5  -چاپ کاملا رنگی- کاغذ تحریر 80 گرمی- تحویل 8 روزه
110 2000 عدد تراکت «دورو» تحریرA5 ١١۵٠٠٠ تومان ابعاد طراحی 20*14.5  -چاپ کاملا رنگی- کاغذ تحریر 80 گرمی- تحویل 8 روزه
111 5000 عدد تراکت یکرو تحریر A5 ١٣٠٠٠٠ تومان ابعاد طراحی 20*14.5  -چاپ کاملا رنگی- کاغذ تحریر 80 گرمی- تحویل 8 روزه
112 5000 عدد تراکت «دورو» تحریرA5 ١۵۵٠٠٠ تومان ابعاد طراحی 20*14.5  -چاپ کاملا رنگی- کاغذ تحریر 80 گرمی- تحویل 8 روزه
113 1000 عدد تراکت «یکرو گلاسه» A5 ٧٣٠٠٠ تومان ابعاد طراحی 20*14.5  -چاپ کاملا رنگی- کاغذ گلاسه 135 گرمی- تحویل 8 روزه
114 1000عدد تراکت «گلاسه دورو» A5 ٩۵٠٠٠ تومان ابعاد طراحی 20*14.5  - ابعاد بعد از برش 19.5*14  - تحویل 8 روزه
115 2000عدد تراکت «گلاسه یکرو» A5 ٩۵٠٠٠ تومان ابعاد طراحی 20*14.5  - ابعاد بعد از برش 19.5*14  - تحویل 8 روزه
116 2000 عدد تراکت «گلاسه دورو»A5 ١٢٠٠٠٠ تومان ابعاد طراحی 20*14.5  - ابعاد بعد از برش 19.5*14  - تحویل 8 روزه
117 5000عدد تراکت «یکرو گلاسه»A5 ١٧٠٠٠٠ تومان ابعاد طراحی 20*14.5  - ابعاد بعد از برش 19.5*14  - تحویل 8 روزه
118 5000 عدد تراکت «گلاسه دورو»A5 ٢٠٠٠٠٠ تومان ابعاد طراحی 20*14.5  - ابعاد بعد از برش 19.5*14  - تحویل 8 روزه
119 1000عدد تراکت «یکرو تحریر»A4 ١٢۵٠٠٠ تومان تراکت سایز 20*29 - چاپ کاملا رنگی - کاغذ تحریر 80 گرمی- تحویل 8 روزه
120 1000 عدد تراکت«دورو تحریر» A4 ١٨٠٠٠٠ تومان تراکت سایز 20*14.5 - چاپ کاملا رنگی - کاغذ تحریر 80 گرمی- تحویل 8 روزه
121 2000عدد تراکت «یکرو تحریر»A4 ١٧۵٠٠٠ تومان تراکت سایز 20*29 - چاپ کاملا رنگی - کاغذ تحریر 80 گرمی- تحویل 8 روزه
122 2000 عدد تراکت «دورو تحریر» A4 ٢٣٠٠٠٠ تومان ابعاد طراحی 29*20-چاپ کاملا رنگی- کاغذ تحریر 80  گرمی- تحویل 8 روزه
123 5000 عدد تراکت«یکرو تحریر»A4 ٣٢٠٠٠٠ تومان تراکت سایز 20*14.5 - چاپ کاملا رنگی - کاغذ تحریر 80 گرمی- تحویل 8 روزه
124 5000عدد تراکت«دورو تحریر»A4 ٣٩٠٠٠٠ تومان تراکت سایز 20*29 - چاپ کاملا رنگی - کاغذ تحریر 80 گرمی- تحویل 8 روزه
125 1000 عدد تراکت«یکرو کلاسه»A4 ١٣۵٠٠٠ تومان تراکت سایز 20*29 - چاپ کاملا رنگی - کاغذ گلاسه 135 گرمی- تحویل 8 روزه
126 1000عدد تراکت«دورو گلاسه» A4 ١٨٠٠٠٠ تومان تراکت سایز 20*29 - چاپ کاملا رنگی - کاغذ گلاسه 135 گرمی- تحویل 8 روزه
127 2000عدد تراکت «یکرو گلاسه»A4 ٢٠٠٠٠٠ تومان تراکت سایز 20*29 - چاپ کاملا رنگی - کاغذ گلاسه 135 گرمی- تحویل 8 روزه
128 2000 عدد تراکت«گلاسه دورو» A4 ٢٧٠٠٠٠ تومان تراکت سایز 20*29 - چاپ کاملا رنگی - کاغذ گلاسه 135 گرمی- تحویل 8 روزه
129 5000عدد تراکت «یکرو گلاسه» A4 ٣٨٠٠٠٠ تومان تراکت سایز 20*29 - چاپ کاملا رنگی - کاغذ گلاسه 135 گرمی- تحویل 8 روزه
130 5000 عدد تراکت «دورو گلاسه» A4 ۴۴٠٠٠٠ تومان تراکت سایز 20*29 - چاپ کاملا رنگی - کاغذ گلاسه 135 گرمی- تحویل 8 روزه
131 2000 عدد تراکت «گلاسه یکرو» A6 ٧۵٠٠٠ تومان ابعاد طراحی 10*14.5  -چاپ کاملا رنگی- کاغذ گلاسه 135 گرمی- تحویل 8 روزه
132 2000 عدد تراکت «دورو گلاسه» A6 ٩٠٠٠٠ تومان ابعاد طراحی 10*14.5  -چاپ کاملا رنگی- کاغذ گلاسه 135 گرمی- تحویل 8 روزه
133 5000 عدد تراکت «گلاسه یکرو» A6 ١١۵٠٠٠ تومان ابعاد طراحی 10*14.5  -چاپ کاملا رنگی- کاغذ گلاسه 135 گرمی- تحویل 8 روزه
134 5000 عدد تراکت «دورو گلاسه» A6 ١٢۵٠٠٠ تومان ابعاد طراحی 10*14.5  -چاپ کاملا رنگی- کاغذ گلاسه 135 گرمی- تحویل 8 روزه
سربرگ و تراکت اختصاصی تحویل فوری
135 سربرگ A4 + سربرگ A5 - تحریر 80 گرم ٢٣٠٠٠٠ تومان تعداد 1000 عدد - تحریر 80گرم -  تحویل فوری - A4 +  تعداد 2000 عدد A5
136 2000 عدد سربرگ «یکرو تحریر»A4 ٢٣٠٠٠٠ تومان تعداد 2000 عدد - تحریر 80گرم - - یکرو چاپ -   تحویل فوری  A4
137 2000 عدد تراکت «یکرو تحریر» A5 ٢٠٠٠٠٠ تومان کاغذ تحریر 80 گرم - یکرو چاپ - سایز21*14.5 - تحویل فوری2 روزه
138 2000 عدد تراکت «دورو تحریر»A5 ٢۵۵٠٠٠ تومان کاغذ تحریر 80 گرم - دورو  چاپ - سایز21*14.5 - تحویل فوری2 روزه
139 4000 عدد تراکت «یکرو تحریر» A5 ٢۴٠٠٠٠ تومان کاغذ تحریر 80 گرم - یکرو چاپ - سایز21*14.5 - تحویل فوری2 روزه
140 4000 عدد تراکت «دورو تحریر» A5 ٢٩٠٠٠٠ تومان کاغذ تحریر 80 گرم - دورو چاپ - سایز21*14.5 - تحویل فوری2 روزه
141 2000 عدد تراکت «یکرو گلاسه» A5 ٢۶٠٠٠٠ تومان کاغذ گلاسه 135 گرم - یکرو چاپ - سایز21*14.5 - تحویل فوری2 روزه
142 2000 عدد تراکت «دورو گلاسه» A5 ٢٧۵٠٠٠ تومان کاغذ گلاسه 135 گرم - دورو چاپ - سایز21*14.5 - تحویل فوری2 روزه
143 4000 عدد تراکت «یکرو گلاسه» A5 ٢٧۵٠٠٠ تومان کاغذ گلاسه 135 گرم - دورو چاپ - سایز21*14.5 - تحویل فوری2 روزه
144 4000 عدد تراکت «دورو گلاسه» A5 ٣١۵٠٠٠ تومان کاغذ گلاسه 135 گرم - دورو چاپ - سایز21*14.5 - تحویل فوری2 روزه
چاپ ست اداری
145 سربرگ A4 + سربرگ A5 تحریر 80 گرم ٢۴٠٠٠٠ تومان تعداد 1000 عدد - تحویل 4 روزه A4  - تعداد 2000 عدد A5 - تمام رنگی - یکرو چاپ
146 سربرگ A4 + پاکت A4 + پاکت نامه - تحریر 100 گرم ٧٠٠٠٠٠ تومان کاغذ تحریر 100 گرمی  - کاملا رنگی - هر کدام 1000 عدد - تحویل 8 روزه - با کاغذ 80 گرم 50 هزار تومان کم می شود
147 سربرگ A4 + سربرگ A5 + پاکت نامه تحریر 80 گرم ۶٠۵٠٠٠ تومان کاغذ تحریر 80 گرم - کاملا رنگی-  2000 عددآ4  - 2000 عدد ا5 - 1000 عدد پاکت نامه - تحویل 8 روزه - با کاغذ تحریر 100 گرم 40 هزار تومان بیشتر
سفارشات تحویل فوری (کارت ویزیت- تراکت - سربرگ)
148 کارت ویزیت لمینت براق دورو - یکروزه ١۴٠٠٠٠ تومان تحویل فایل تا ساعت 10صبح شنبه تا چهارشنبه - تحویل روز بعد ساعت 10 صبح - سایز طراحی 9*6 سانتیمتر - سایز بعد از برش 8.5*5.5
149 کارت ویزیت گلاسه یکرو 300 تایی- یکروزه ۵۵٠٠٠ تومان کارت ویزیت گلاسه 300 گرم - یکرو چاپ - سایز 9*5 - تحویل یکروزه
150 کارت ویزیت گلاسه دورو 300 تایی - یکروزه ٧۵٠٠٠ تومان کارت ویزیت گلاسه 300 گرم - یکرو چاپ - سایز 9*5 - تحویل یکروزه
151 کارت ویزیت لمینت براق 200 عددی - یکروزه ٨۵٠٠٠ تومان کارت ویزیت لمینت براق دورو دورگرد - دورو چاپ - سایز 8.5*5.5- تحویل یکروزه
152 کارت ویزیت لمینت مات 200 عددی - یکروزه ٩۵٠٠٠ تومان کارت ویزیت لمینت مات دورو چاپ - دورگرد - سایز 9*5 - تحویل یکروزه
153 کارت ویزیت لمینت مات 1000 عددی- یکروزه ٢٢۵٠٠٠ تومان کارت ویزیت لمینت مات - چاپ دورو دورگرد - سایز 8.5*5.5 - تحویل یکروزه
154 کارت ویزیت کتان یکرو 300 عددی -یکروزه ٧۵٠٠٠ تومان کارت ویزیت کتان اصل آلمان 300 گرم - یکرو - سایز 9*5 - تحویل یکروزه
155 کارت ویزیت کتان دورو 300 عددی - یکروزه ٨۵٠٠٠ تومان کارت ویزیت کتان اصل آلمان - دورو - سایز 9*5 - تحویل یکروزه
156 کارت ویزیت کتان یکرو 1000 عددی- یکروزه ١٧۵٠٠٠ تومان کارت ویزیت کتان اصل آلمان - یکرو - سایز 9*5 - تحویل یکروزه
157 کارت ویزیت کتان دورو 1000 عددی - یکروزه ١٩۵٠٠٠ تومان کارت ویزیت کتان اصل آلمان - دورو - سایز 9*5 - تحویل یکروزه
سفارشات انواع پاکت (نامه،A5،A4 )
158 پاکت نامه سیاه و سفید 500 عدد - ریسو ٧۵٠٠٠ تومان پاکت نامه تحریر 80 گرمی - پاکت آماده - با چاپ مشکی فقط پشت پاکت - تحویل 4 روزه
159 اکت نامه سیاه و سفید 1000 عدد - ریسو ١٢٠٠٠٠ تومان پاکت نامه تحریر 80 گرمی - پاکت آماده - با چاپ مشکی فقط پشت پاکت - تحویل 4 روزه
160 پاکت نامه تحریر 80 گرم ١٩۵٠٠٠ تومان پاکت نامه تحریر 80 گرمی - چاپ کاملا رنگی -سایز فایل 23*26 -  تحویل 8 روزه
161 پاکت نامه تحریر 100 گرم ١٩۵٠٠٠ تومان پاکت نامه کاملا رنگی - کاغذ تحریر 100 گرمی - تحویل 8 روز - سایز طراحی گسترده 25*24
162 پاکت نامه گلاسه 135 گرم ٢٣٠٠٠٠ تومان پاکت نامه تحریر 80 گرمی - چاپ کاملا رنگی -سایز فایل 23*26 -  تحویل 8 روزه
163 پاکت نامه کتان 120 گرمی ٢۶۵٠٠٠ تومان پاکت نامه کتان 120 گرمی - چاپ کاملا رنگی -سایز فایل 23*26 -  تحویل 8 روزه
164 پاکت A5 تحریر 100 گرم ٢٩۵٠٠٠ تومان پاکت تحریر 100 گرم - چاپ کاملا رنگی - سایز فایل 24.5*34.5 - تحویل 8 روزه
165 پاکت A5 گلاسه 135 گرم ٢٧۵٠٠٠ تومان پاکت گلاسه 135 گرم - چاپ کاملا رنگی - سایز فایل 24.5*34.5 - تحویل 8 روزه
166 پاکت A4 تحریر 100 گرم ٣٩٠٠٠٠ تومان پاکت تحریر 100 گرم - چاپ کاملا رنگی - سایز فایل 48*34 - تحویل 8 روزه
167 پاکت A4 گلاسه 135 گرم ۴٠٠٠٠٠ تومان پاکت گلاسه 135 گرم - چاپ کاملا رنگی - سایز فایل 48*34 - تحویل 8 روزه
168 پاکت A3 تحریر 120 گرم ٨٠۵٠٠٠ تومان پاکت تحریر 120 گرم - چاپ کاملا رنگی - سایز فایل 47.5*67 - تحویل 8 روزه
169 پاکت A3 کتان 120 گرم ٨۵۵٠٠٠ تومان پاکت تحریر 100 گرم - چاپ کاملا رنگی - سایز فایل 47.5*67 - تحویل 8 روزه
دیگر خدمات
170 برچسپ اموال تعداد 1000 عدد ٩٠٠٠٠ تومان برچسپ پشت نقره ای - سایز 4.5*1.5 - با چاپ مشکی + شماره سریال و تیغ خورده - تحویل 4 الی 6 روزه
فاکتـور - قبض - رسید
171 چاپ فاکتور A5 سیاه سفید 10 بسته ۶۵٠٠٠ تومان فاکتور 2 برگی - نسخه رو کاغذ سفید + نسخه زیری کاغذ رنگی - شماره سریال - تحویل 7 روزه
172 چاپ فاکتور A5 سیاه سفید 20 بسته ٩٠٠٠٠ تومان فاکتور 2 برگی - نسخه رو کاغذ سفید + نسخه زیری کاغذ رنگی - شماره سریال - تحویل 7 روزه
173 چاپ فاکتور A4 سیاه سفید 10 بسته ٨۵٠٠٠ تومان فاکتور 2 برگی - نسخه رو کاغذ سفید + نسخه زیری کاغذ رنگی - شماره سریال - تحویل 7 روزه
174 چاپ فاکتور A4 سیاه سفید 20 بسته ١۴٠٠٠٠ تومان فاکتور 2 برگی - نسخه رو کاغذ سفید + نسخه زیری کاغذ رنگی - شماره سریال - تحویل 7 روزه
175 فاکتور تک رنگ 20 بسته A5 ١٣٠٠٠٠ تومان فاکتور تک رنگ دو نسخه، 20 بسته 100 برگی با شماره و پرفراژ در چاپ تک رنگ فقط می توان از یک رنگ مثلا سرمه ای، قرمز، بنفش و ... استفاده کرد لطفا شروع شماره سریال را در قسمت توضیحات قید بفرمایید
176 فاکتور تک رنگ 40 بسته A5 ٢١٠٠٠٠ تومان فاکتور تک رنگ دو نسخه، 40 بسته 100 برگی با شماره و پرفراژ در چاپ تک رنگ فقط می توان از یک رنگ مثلا سرمه ای، قرمز، بنفش و ... استفاده کرد لطفا شروع شماره سریال را در قسمت توضیحات قید بفرمایید
177 فاکتور دو رنگ 20 بسته A5 ١۶۵٠٠٠ تومان
178 فاکتور دو رنگ 40 بسته A5 ٢٣٠٠٠٠ تومان
179 فاکتور رنگی 20 بسته A5 ٢١٠٠٠٠ تومان فاکتور تمام رنگی چهار رنگ - 2 نسخه ای با شماره سریال و صحافی
180 فاکتور رنگی 40 بسته A5 ٢٩٠٠٠٠ تومان فاکتور تمام رنگی چهار رنگ - 2 نسخه ای با شماره سریال و صحافی
181 فاکتور تک رنگ 10 بسته A4 ١٣٠٠٠٠ تومان 10 بسته فاکتور تک رنگ - مثلا سر مه ای با شماره سریال و پرفراژ
182 فاکتور تک رنگ 20 بسته A4 ١٧۵٠٠٠ تومان فاکتور تک رنگ  رنگ - 2 نسخه ای با شماره سریال و صحافی
183 فاکتور تک رنگ 40 بسته A4 ٣٧٠٠٠٠ تومان فاکتور تک رنگ - 2 نسخه ای با شماره سریال و صحافی
184 فاکتور دو رنگ 10 بسته A4 ١۶٠٠٠٠ تومان فاکتور 2 رنگ  رنگ - 2 نسخه ای با شماره سریال و صحافی
185 فاکتور دو رنگ 20 بسته A4 ٢١۵٠٠٠ تومان فاکتور 2 رنگ  رنگ - 2 نسخه ای با شماره سریال و صحافی
186 فاکتور دو رنگ 40 بسته A4 ٣٩۵٠٠٠ تومان فاکتور 2 رنگ  رنگ - 2 نسخه ای با شماره سریال و صحافی
187 فاکتور رنگی 20 بسته A4 ٢٧۵٠٠٠ تومان فاکتور تمام رنگی چهار رنگ - 2 نسخه ای با شماره سریال و صحافی
188 فاکتور رنگی 40 بسته A4 ۴٢٠٠٠٠ تومان فاکتور تمام رنگی چهار رنگ - 2 نسخه ای با شماره سریال و صحافی
189 چاپ فاکتور 20 بسته A5 - کربن دار تک رنگ ١۴٠٠٠٠ تومان کاغذ کربن دار (کربن لس)
190 چاپ فاکتور 20 بسته A4 - کربن دار تک رنگ ٢٠٠٠٠٠ تومان کاغذ کربن دار(کربن لس) - 2 نسخه - نسخه رو سفید + نسخه زیر زرد رنگ
سـفارشات کاتالــوگ و بروشــــور
191 بروشور 3 لت - سایز A4 با خط تا ٢۴٠٠٠٠ تومان بروشور 3 لت دو رو  - گلاسه 135 گرمی با خط تا - سایز باز شده بروشور 29*21 - تحویل 4 روزه  - کاملا رنگی
192 بروشور 2 لت A5 گلاسه 200 گرم + خط تا ٢٧٠٠٠٠ تومان بروشور 2 رو چاپ گلاسه 200 گرم + خط تا وسط - سایز باز شده 29*21 - تحویل 4 روزه
193 کاتالوگ 2 لت A4 - گلاسه 200 گرم ٠ تومان کاتالوگ 2 رو چاپ 4 صفحه - سایزگسترده 29*42 - با خط تا وسط - تحویل 4 روزه
194 کاتالوگ A3 - دو رو گلاسه 200 گرمی ۴٩٠٠٠٠ تومان کاتالوگ 2 رو چاپ 4 صفحه آ4 - سایزگسترده 29*42 - با خط تا وسط - تحویل 4 روزه
195 کاتالوگ A3 گلاسه 300 گرمی با سلفون ٨۴٠٠٠٠ تومان کاتالوگ 4 صفحه ای - سایز گسترده 29*42 - دورو چاپ + خط تا - تحویل 7 روزه A4 -
سفارشات بنر - استیکر - فلکسی - مش و ...
196 چاپ بنر ٧۵٠٠ تومان چاپ بنر 1*1 متر، متراژ کوچک تر از یک متر - یک متر حساب می شود - تحویل یکروزه
197 چاپ( بنر ) درجه یک ١٠۵٠٠ تومان بنر با چاپ اکو سالونت کیفیت تضمینی تا عرض 3.20
198 چاپ استیکر درجه یک ٣۵٠٠٠ تومان استیکر با چاپ اکو با عرض متفاوت و چاپ تضمینی
199 چاپ فلکسی استار کره ای ٣۵٠٠٠ تومان اندازه های کوچک تر از یک متر مربع، یک متر محاسبه خواهد شد. جهت طراحی فلکسی اندازه برحسب متر و رزولیشن 72 ، مد رنگی CMYK
200 کتد لمینت براق ٣٣٠٠٠ تومان کتد لمینت براق - مخصوص چاپ پوستر و استند با کیفیت عالی و چاپ 6 رنگ گارانتی
201 کتد لمینت مات ٣۵٠٠٠ تومان کتد لمینت براق - مخصوص چاپ پوستر و استند با کیفیت عالی و چاپ 6 رنگ گارانتی
لیوان کاغذی بهداشتی با چاپ اختصاصی (تمام رنگی)
202 چاپ لیوان کاغذی 220 سی سی 1000 تایی ١٧٠٠٠٠ تومان لیوان کاغذی بهداشتی با حجم 220 سی سی با چاپ رنگی 1000 عددی و 8 روز کاری
203 لیوان کاغذی 220 سی سی 5000 تایی ٧٣۵٠٠٠ تومان چاپ لیوان کاغذی 220 سی سی تمام رنگی 5000 عددی تحویل 8 روزه
204 لیوان کاغذی 360 سی سی 1000 تایی ٢۴۵٠٠٠ تومان چاپ لیوان کاغذی 360 سی سی تمام رنگی 1000 عددی تحویل 8 روزه
ساک دستی فروشگاهی « پارچه ای سوزنی »
205 ساک دستی 20*30 دسته موزی 1000 عدد ٢٨۵٠٠٠ تومان ساک دستی پارچه ای - چاپ هر طرف 110/000 تومان اظافه می شود- تحویل 5 الی 7 روز
206 ساک دستی 25*35 دسته موزی ٣۵۵٠٠٠ تومان ساک دستی پارچه ای - چاپ هر طرف 110/000 تومان اظافه می شود- تحویل 5 الی 7 روز
207 ساک دستی 30*40 دسته موزی ۴٠۵٠٠٠ تومان ساک دستی پارچه ای - چاپ هر طرف 110/000 تومان اظافه می شود- تحویل 5 الی 7 روز
208 ساک دستی 35*45 دسته موزی ۴٩۵٠٠٠ تومان ساک دستی پارچه ای - چاپ هر طرف 110/000 تومان اظافه می شود- تحویل 5 الی 7 روز
209 ساک دستی 44*52 دسته موزی ۶٩٠٠٠٠ تومان ساک دستی پارچه ای 60 گرم- چاپ هر طرف 110/000 تومان اظافه می شود- تحویل 5 الی 7 روز
210 ساک دستی 40*40 دسته جدا + 10 سانت کفی ۶٩٠٠٠٠ تومان ساک دستی پارچه ای 60 گرم-دسته جدا + 10 سانت کفی -  چاپ هر طرف 110/000 تومان اظافه می شود- تحویل 5 الی 7 روز
211 ساک دستی 50*50 دسته جدا + 10 سانت کفی ٨٧٠٠٠٠ تومان ساک دستی پارچه ای 60 گرم-دسته جدا + 10 سانت کفی -  چاپ هر طرف 110/000 تومان اظافه می شود- تحویل 5 الی 7 روز
212 باکس دسته بندی رستورانی 27*34 با عطف ٧۴٠٠٠٠ تومان ساک دستی پارچه ای 60 گرم- مخضوض رستوران - با 3 طرف کاست - چاپ هر طرف 110/000 تومان اظافه می شود- تحویل 5 الی 7 روز
213 ساک دستی 30*40 دسته جدا+عطف و کاست ٩۵۵٠٠٠ تومان ساک دستی پارچه ای 90 گرم-دسته جدا + 10 سانت عطف و کاست بغل -  چاپ هر طرف 110/000 تومان اظافه می شود- تحویل 5 الی 7 روز
214 ساک دستی 40*45 دسته جدا+عطف و کاست ١١۶۵٠٠٠ تومان ساک دستی پارچه ای 90 گرم-دسته جدا + 10 سانت عطف و کاست بغل -  چاپ هر طرف 110/000 تومان اظافه می شود- تحویل 5 الی 7 روز
ساک دستی کاغذی - مقوایی (ساک خرید)
سفارشات پرچم (رمیزی - تشریفات - اهتزاز و ..)
215 پرچم رومیزی کشور ایران ٢٠٠٠٠ تومان پرچم رو میزی کشور ایران - پارچه ساتن و یا جیر - 2 رو با پایه و میله
216 پرچم رومیزی کشورهای جهان ٣۵٠٠٠ تومان پرچم رومیزی ملل یا کشورهای جهان - 2 رو چاپ با ریشه ، پایه و میله -
217 پرچم رومیزی اختصاصی چاپ رنگی 2 عدد ٩٠٠٠٠ تومان پرچم رومیزی با چاپ تمام رنگی 2 رو چاپ با پارچه ساتن آمریکایی با ریشه دوزی دور پرچم به همراه میله و پایه مرمر- حداقل مقدار سفارش 2عدد می باشد
218 پرچم رومیزی اختصاصی تعداد 5 عدد و بالاتر ٣۵٠٠٠ تومان پرچم رومیزی اختصاصی با چاپ لوگوی شما - دو رو چاپ - همراه با ریشه دوزی ،میله و پایه سنگ مرمر - تحویل 5 روزه
219 پرچم تشریفات کشور ایران ١٩٠٠٠٠ تومان پرچم ایستاده تشریفات ایران - سایز 150*90 - دو طرف چاپ با ریشه ، میله و پایه
220 پرچم تشریفات سازمانی اختصاصی ٢۶٠٠٠٠ تومان پرچم تشریفاتی اختصاصی با لوگوی شما - چاپ 2 طرف - همراه با میله، پایه، و ریشه دوزی - تحویل 5 روزه
سفارشات چاپ و رایت DVD و CD
221 چاپ سی دی 100 ١٢٠٠ تومان
222 چاپ سی دی 200 ٠ تومان
223 چاپ سی دی 300 ٠ تومان زمان تحویل دو روز کاری
224 چاپ سی دی 400 ٠ تومان لطفا قبل از قطعی نمودن سفارش مجدداً با دفتر شرکت جهت قیمت نهایی تماس گرفته شود تحویل 1 الی 2 روز کاری
225 چاپ سی دی 500 ٠ تومان لطفا قبل از قطعی نمودن سفارش مجدداً با دفتر شرکت جهت قیمت نهایی تماس گرفته شود تحویل 1 الی 2 روز کاری
226 چاپ سی دی 1000 عدد ۶٠٠٠٠٠ تومان لطفا قبل از قطعی نمودن سفارش مجدداً با دفتر شرکت جهت قیمت نهایی تماس گرفته شود تحویل 1 الی 2 روز کاری
227 چاپ 100DVD عدد ٠ تومان لطفا قبل از قطعی نمودن سفارش مجدداً با دفتر شرکت جهت قیمت نهایی تماس گرفته شود تحویل 1 الی 2 روز کاری
228 چاپ 200DVD عدد ٠ تومان لطفا قبل از قطعی نمودن سفارش مجدداً با دفتر شرکت جهت قیمت نهایی تماس گرفته شود تحویل 1 الی 2 روز کاری
229 چاپ 300DVD عدد ٠ تومان لطفا قبل از قطعی نمودن سفارش مجدداً با دفتر شرکت جهت قیمت نهایی تماس گرفته شود تحویل 1 الی 2 روز کاری
230 چاپ 400DVD عدد ٠ تومان لطفا قبل از قطعی نمودن سفارش مجدداً با دفتر شرکت جهت قیمت نهایی تماس گرفته شود تحویل 1 الی 2 روز کاری
231 چاپ 500DVD عدد ٠ تومان لطفا قبل از قطعی نمودن سفارش مجدداً با دفتر شرکت جهت قیمت نهایی تماس گرفته شود تحویل 1 الی 2 روز کاری
232 چاپ DVD با روکش +رایت+دی وی دی 1000 عدد ٧۵٠٠٠٠ تومان لطفا قبل از قطعی نمودن سفارش مجدداً با دفتر شرکت جهت قیمت نهایی تماس گرفته شود تحویل 1 الی 2 روز کاری