سفارشات طراحی گرافیک
1 طراحی کارت ویزیت یکرو ٢٠٠٠٠ تومان طراحی کارت ویزیت یکرو 1 الی 3 روز کاری
2 طراحی کارت ویزیت دو رو ٢۵٠٠٠ تومان
3 طراحی لیبل ۸٫۵×۴٫۸ ٢٠٠٠٠ تومان
4 طراحی تراکت یکرو ٢٠٠٠٠ تومان (A4.A5.A6.B4.B5.B6) طراحی تراکت یکرو در سایز
5 طراحی تراکت دو رو ٣٠٠٠٠ تومان (A4.A5.A6.B4.B5.B6) طراحی تراکت دو رو در سایز
6 طراحی سربرگ A4 یا A5 ٢۵٠٠٠ تومان A4 یا A5 طراحی سربرگ
7 طراحی سربرگ A4 و A5 باهم ٣٠٠٠٠ تومان A4 و A5 طراحی سربرگ در دو سایز با هم
8 طراحی پاکت نامه ٢۵٠٠٠ تومان طراحی پاکت نامه طرح اختصاصی رنگی - 1 الی 3 روزکاری
9 پاکت نامه و پاکت a4 ۴٠٠٠٠ تومان طراحی هر دو سایز پاکت نامه و پاکت آ4
10 سربرگ A4 و پاکت نامه ۴٠٠٠٠ تومان طراحی سربرگ آ4 و پاکت نامه با هم
11 سربرگ A4 و پاکت نامه و پاکت A4 ۶٠٠٠٠ تومان طراحی هر سه مورد با هم
12 طراحی بروشور ۳ لت A4 ۵٠٠٠٠ تومان
13 طراحی کاتالوگ تک برگ دورو ۲۰×۲۹ ۴۵٠٠٠ تومان
14 طراحی کاتالوگ ۲ لت ۴۲×۲۹ ٧۵٠٠٠ تومان
15 طراحی کاتالوگ ۳ لت ۶۳×۲۹٫۷ ١٠٠٠٠٠ تومان
16 طراحی فولـدر دورو کد ۲۰۱/۲۰۳/۲۰۴ ٧۵٠٠٠ تومان
17 طراحی فولـدر یکرو کد ۲۰۱/۲۰۳/۲۰۴ ۵٠٠٠٠ تومان
18 طراحی فاکتور اختصاصی ٢۵٠٠٠ تومان
19 طراحی فاکتور رسمی دارائی ١۵٠٠٠ تومان
20 طراحی جلد سی دی ٣٠٠٠٠ تومان
21 طراحی لیبل سی دی ٢۵٠٠٠ تومان
22 طراحی لیوان کاغذی ٢٠٠٠٠ تومان
23 طراحی پوستر ۶٠٠٠٠ تومان
24 طراحی بج سینه (نشان سینه) ١۵٠٠٠ تومان طراحی بج سینه در نرم افزارهای برداری مانند کورل دراو یا ایلستریتور انجام خواهد شد.
25 طراحی ساک دستی کاغذی ۴٠٠٠٠ تومان
26 طراحی ساک دستی پارچه ای ٢٠٠٠٠ تومان
27 طراحی لوگو پلن 1 ١٠٠٠٠٠ تومان طراحی لوگو پلن 1 - تحویل 3 روزه- جهت مشاهده پلن ها کلیک کنید
28 طراحی لوگو پلن شماره 2 ٢۵٠٠٠٠ تومان طراحی لوگو پلن 2 - تحویل 3 روزه- جهت مشاهده پلن ها کلیک کنید
29 طراحی لوگو وبرند پلن شماره 3 ١٠٠٠٠٠٠ تومان طراحی لوگو پلن 3 - تحویل 3 روزه- جهت مشاهده پلن ها کلیک کنید
30 طراحی لوگو وبرند پلن شماره 4 ٢۵٠٠٠٠٠ تومان طراحی لوگو پلن 4 - تحویل 10 روزه- جهت مشاهده پلن ها کلیک کنید
سفارشات کارت ویزیت 500 عددی
31 کارت ویزیت لمینت براق 500 عددی دورگرد 2 رو ١۶۵٠٠٠ تومان کارت ویزیت لمینت براق دورگرد 2 رو- تحویل 6 تا 8 روز - سایز طرح 9*6 - سایز بعد از برش 8.5*5.5
32 کارت ویزیت لمینت مات 500 عددی دورگرد 2 رو ١٨۵٠٠٠ تومان کارت ویزیت لمینت مات دورگرد 2 رو- تحویل 7 تا 10 روز - سایز طرح 9*6 - سایز بعد از برش 8.5*5.5
33 کارت ویزیت سلفون براق سایز لمینت دورگرد 2 رو 500 عددی ٧۵٠٠٠ تومان کارت ویزیت سلفون براق دورگرد- تحویل 3 تا 7 روز - سایز طرح 9*6 - سایز بعد از برش 8.5*5.5
34 کارت ویزیت سلفون مات سایز لمینت دورگرد 2 رو 500 عددی ٧۵٠٠٠ تومان کارت ویزیت سلفون مات دورگرد 2 رو- تحویل 4 تا 7 روز - سایز طرح 9*6 - سایز بعد از برش 8.5*5.5
چاپ کارت ویزیت های ساده
35 کارت ویزیت سلفون براق یکرو ۶۵٠٠٠ تومان  سایز 8.2 * 4.8  زمان تحویل 3تا 4 روز کاری
36 کارت ویزیت سلفون براق دورو ٧۵٠٠٠ تومان سایز 8.2*4.8   زمان تحویل 4تا 5 روز کاری
37 کارت ویزیت سلفون مات یکرو ۶٧٠٠٠ تومان سایز 8.2*4.8 زمان تحویل 3تا 4 روز کاری
38 کارت ویزیت سلفون مات دورو ٧٧٠٠٠ تومان سایز 8.2*4.8   زمان تحویل 4تا 5 روز کاری
39 کتان اصل آلمان یکرو / 2 رو ٠ تومان سایز استاندارد 8.2 *4.8 می باشد اما در هر سایز دیگری به دلخواه قابل تولید است.تحویل 7 روز کاری
40 کارت ویزیت طرح چرم یکرو/ 2 رو ٠ تومان سایز استاندارد 8.2*4.8 می باشد  و تحویل 7 الی 10 روز
41 سلفون مات طرح لمینت دورگرد 2 رو ١۵٠٠٠٠ تومان سایز خروجی 8.7*5.7     تحویل 5 - 7 روز کاری -
42 سلفون براق طرح لمینت دورگرد 2 رو ١۵٠٠٠٠ تومان سایز خروجی 8.7*5.7     تحویل 5 - 7 روز کاری
43 یکرو بدون روکش ۶۵٠٠٠ تومان زمان تحویل 8تا 10 روز کاری
44 دورو بدون روکش ٧۵٠٠٠ تومان زمان تحویل 8تا 10 روز کاری
چاپ کارت ویزیت فانتزی
45 لمینت براق دورگرد 2 رو-1000 عددی - تحویل یکروزه ٢٩۵٠٠٠ تومان سفارش حداکثرتا ساعت 10 صبح تحویل ساعت 19 روز بعد (سفارش از شنبه تا چهارشنبه )- دورو چاپ و دورگرد شده- سایز طراحی 9*6 - سایز بعد از برش 8.5*5.5
46 لمینت براق دورگرد 2 رو-1000 عددی - تحویل 7 روزه ٢۶۵٠٠٠ تومان دورو چاپ و دورگرد شده- سایز طراحی 9*6 - سایز بعد از برش 8.5*5.5 - تحویل 7 روزه
47 لمینت مات دورگرد 2 رو 1000 عددی - تحویل 4 روزه ٣۴٠٠٠٠ تومان دورو چاپ و دورگرد شده- سایز طراحی 9*6 - سایز بعد از برش 8.5*5.5 - تحویل 4 روزه
48 لمینت مات - تحویل 12 روزه ٣٢٠٠٠٠ تومان دورو چاپ و دورگرد شده- سایز طراحی 9*6 - سایز بعد از برش 8.5*5.5 - تحویل 12 روزه
49 لمینت مات «موضعی» دورو دورگرد ٠ تومان دورو چاپ - دورو موضعی  و دورگرد شده- سایز طراحی 9*6 - سایز بعد از برش 8.5*5.5 - تحویل 15 روزه
50 لمینت براق مربع دور گرد شده ١٨۵٠٠٠ تومان دو رو چاپ - سایز طراحی 5.5*5.5  - سایز پس از برش 5*5  - تحویل 15 روزه
51 لمینت مات مربعی دورگرد شده ٢٢۵٠٠٠ تومان دو رو چاپ - سایز طراحی 5.5*5.5  - سایز پس از برش 5*5  - تحویل 15 روزه
52 لمینت براق یکرو طلاکوب یا نقره کوب ٠ تومان کارت ویزیت لمینت براق 2 رو چاپ - یکرو طلاکوب یا نقره کوب - تحویل 15 روزه
53 لمینت براق 2 رو طلاکوب یا نقره کوب ٠ تومان کارت ویزیت لمینت براق 2 رو چاپ - دورو طلاکوب یا نقره کوب - تحویل 15 روزه
54 لمینت مات یکرو طلاکوب یا نقره کوب ٠ تومان کارت ویزیت لمینت مات 2 رو چاپ سایز طراحی 9*6 - سایز پس از برش 8.5*5.5 - یکرو طلاکوب یا نقره کوب - تحویل 15 روزه
55 لمینت مات 2 رو طلاکوب یا نقره کوب ٠ تومان کارت ویزیت لمینت مات 2 رو چاپ سایز طراحی 9*6 - سایز پس از برش 8.5*5.5 - دورو طلاکوب یا نقره کوب - تحویل 15 روزه
56 سلفون مات مخملی دورو دورگرد ٠ تومان دورو چاپ و دورگرد شده- سایز طراحی 9*6 - سایز بعد از برش 8.5*5.5 - تحویل 12 روزه
57 سلفون مات مخملی دو رو دورگرد موضعی ٠ تومان دورو چاپ و دو رو موضعی دورگرد شده- سایز طراحی 9*6 - سایز بعد از برش 8.5*5.5 - تحویل 12 روزه
58 لمینت استخوانی برجسته دورگرد ٢٣٠٠٠٠ تومان دورو چاپ و دو رو موضعی دورگرد شده- سایز طراحی 9*6 - سایز بعد از برش 8.5*5.5 - تحویل 8 روزه
59 لمینت استخوانی برجسته مخملی دورگرد ٣١٠٠٠٠ تومان دورو چاپ و دو رو موضعی دورگرد شده- سایز طراحی 9*6 - سایز بعد از برش 8.5*5.5 - تحویل 17 روزه
60 سلفون مات دورو دورگرد طلاکوب ٠ تومان دورو چاپ و دورو طلاکوب - دورگرد شده- سایز طراحی 9*6 - سایز بعد از برش 8.5*5.5 - تحویل 14 روزه
61 سلفون مات مخملی دورو دورگرد طلاکوب ٠ تومان دورو چاپ و دورو طلاکوب -  دورگرد شده- سایز طراحی 9*6 - سایز بعد از برش 8.5*5.5 - تحویل 17 روزه
62 استخوانی برجسته(موضعی) دورو مربعی طلاکوب ٢٨٠٠٠٠ تومان مربعی دورو چاپ و دورو طلاکوب - دورو موضعی -  دورگرد شده- سایز طراحی 5.5*5.5 - سایز بعد از برش 5*5 - تحویل 15 روزه
63 استخوانی برجسته(موضعی) دورو دورگرد طلاکوب ٣۶٠٠٠٠ تومان دورو چاپ و دورو طلاکوب -  دورگرد شده- سایز طراحی 9*6 - سایز بعد از برش 8.5*5.5 - تحویل 15 روزه
لیبل پشت چسپدار و برچسب
64 برچسب کاغدی بدون روکش ۵۵٠٠٠ تومان لیبل پشت چسبدار کاغذی سایز 8.2*4.8 بدون روکش - قابل تولید در سایز دلخواه- تحویل 4 تا 7 روزه
65 برچسب کاغذی با روکش یووی ۵٨٠٠٠ تومان لیبل پشت چسبدار کاغذی سایز 8.2*4.8 با روکش یووی - قابل تولید در سایز دلخواه- تحویل 4 تا 7 روزه
66 برچسب کاغذی با روکش سلفون براق ۶٠٠٠٠ تومان لیبل پشت چسبدار کاغذی سایز 8.2*4.8 با روکش سلفون براق - قابل تولید در سایز دلخواه- تحویل 4 تا 7 روزه
67 برچسب شیشه ای ١٩٨٠٠٠ تومان برچسب زمینه شیشه ای - چاپ کاملا رنگی با امکان چاپ رنگ سفید - سایز 8.5*5 - تحویل 8 روزه
68 برچسب شیشه ای پشت ماشین تومان مناسب جهت نمایندگی های خودرو و اتوگالری ها - سایز 10*7 -قابلیت سفارش در سایز های مختلف -  چاپ کاملا رنگی + تمپلات رنگ سفید - کیفیت چاپ و جنس تضمینی - تحویل 15 تا 25 روز
69 لیبل ژله ای یا ژلاتینی ۶۵ تومان برچسب یا استیکر ژلاتینی - قابل تولید در سایز و برش دلخواه- قیمت جهت یک سانتیمتر مربع است- حداقل مقدار سفارش 7000 سانتیمتر مربع - جهت دیدن نمونه کارها اینجا کلید کنید- طراحی در نرم افزارهای برداری - تحویل 4 روز کاری
70 برچسب اموال ١۶۵٠٠٠ تومان مناسب جهت لیبل اموال ادارات و سازمانها ، قطعات صنعتی،گارانتی  و... کیفیت چسپندگی بالا مقاوم در برابر رطوبت و باران و آفتاب - سایز 4.5*1.5 و قابل تولید در هر سایز و برش خاص -جهت دیدن نمونه کارها اینجا کلیک کنید -  تحویل 3 روزه
چاپ کارت ویزیت شیشه ای
71 نیمه شفاف (مات) 500 عدد ٣٠٠٠٠٠ تومان شیشه ای مات یکرو چاپ 500 میکرون - سایز طرح 9*6  و سایز پس از برش 8.5 *5.5  -  تحول 15 روزه
72 شفاف ضخامت 760 میکرون 1000 عدد ناموجود تومان سایز طرح 9*6 - خروجی پس از چاپ 8.5*5.5 - تحویل 20 روزه - گارانتی کیفیت
73 شفاف ضخامت 760 میکرون 500 عدد ناموجود تومان سایز طراحی 9*6 - خروجی 8.5*5.5 - تحویل 20 روزه - گارانتی کیفیت
74 شفاف برجسته 1000 عددی ١٢٠٠٠٠٠ تومان طرح کورل 9*5.5 -- خروجی پس از چاپ 8.5*5 تحویل 15 روزه - گارانتی کیعیت
75 شفاف برجسته 500 عددی ٧١٠٠٠٠ تومان طرح کورل سایز 5.5*9 - خروجی 8.5*5 - تحویل 15 روزه
کارت ویزیت پی وی سی چاپ افست pvc
76 PVC ضخامت 500 میکرون ساده مات 1000 تایی ٠ تومان کارت های پی وی سی سایز طراحی 9*6 و خروجی پس از چاپ 8.5*5.5   تحویل 15 روزه  
77 PVC ضخامت 500 میکرون ساده مات 500 تایی ٠ تومان کارت پی وی سی 500 میکرون - سایز طراحی 9*6 و خروجی پس از چاپ 8.5*5.5   تحویل 15 روزه
78 pvc ضخامت 500 میکرون (براق) 1000 تایی ٠ تومان کارت پی وی سی 500 میکرون با روکش براق -  سایز طراحی 9*6 و خروجی پس از چاپ 8.5*5.5   تحویل 15 روزه
79 PVC ضخامت 500 میکرون (براق) 500 تایی ٠ تومان کارت پی وی سی 500 میکرون با روکش براق -  سایز طراحی 9*6 و خروجی پس از چاپ 8.5*5.5   تحویل 15 روزه
80 PVC ضخامت 760 میکرون ساده مات 1000 تایی ٠ تومان کارت پی وی سی 760 میکرون مات -  سایز طراحی 9*6 و خروجی پس از چاپ 8.5*5.5   تحویل 15 روزه
81 PVC ضخامت 760 میکرون ساده مات 500 تایی ٠ تومان کارت پی وی سی 760 میکرون مات -  سایز طراحی 9*6 و خروجی پس از چاپ 8.5*5.5   تحویل 15 روزه
82 PVC ضخامت 760 میکرون (براق) 1000 تایی ٠ تومان کارت پی وی سی 760 میکرون با لمینت براق دو رو چاپ -  سایز طراحی 9*6 و خروجی پس از چاپ 8.5*5.5   تحویل 15 روزه
83 PVC ضخامت 760 میکرون (براق) 500 تایی ٠ تومان کارت پی وی سی 760 میکرون با لمینت براق - دو رو چاپ - سایز طراحی 9*6 - سایز بعد از برش 8.5*5.5 - تحویل 15 روزه
84 PVC ضخامت 760میکرون (متالیک) براق 1000 تایی ٠ تومان کارت پی وی سی 760 میکرون با روکش براق - زمینه متالیک طلایی یا نقره ایی - سایز طرح 9*6 - سایز بعداز برش 8.5*5.5 - تحویل 20 روزه
85 PVC ضخامت 760میکرون (متالیک) براق 500 تایی ٠ تومان کارت پی وی سی 760 میکرون با لمینت براق - دو رو چاپ با زمینه متالیک طلایی یا نقره ایی - سایز طراحی 9*6 - سایز بعد از برش 8.5*5.5 - تحویل 20 روزه
چاپ پیکسل ( پشت سوزن - مگنت )
86 پیکسل 44 میل 10 عدد به بالا ٣۵٠٠ تومان دایره پشت سوزن دار و (مگنتی با 1000 تومان بیشتر)  - قطر44میلی متر تحویل 1 الی 2 روز-حداقل تعداد سفارش 5 عدد میباشد
87 پیکسل 44 میل تعداد 20 تا 50 عدد ٢۴٠٠ تومان دایره پشت سوزن دار و (مگنتی با 1000 تومان بیشتر) - قطر44میلی متر تحویل 1 الی 2 روز
88 پیکسل تعداد 50 تا 100 عدد ١٨٠٠ تومان دایره پشت سوزن دار و (مگنتی با 1000 تومان بیشتر - قطر44میلی متر تحویل 1 الی 2 روز-
89 پیکسل تعداد 100 تا 500 عدد ١۵٠٠ تومان دایره پشت سوزن دار و (مگنتی با 1000 تومان بیشتر) - قطر44میلی متر تحویل 1 الی 2 روز
90 پیکسل تعداد1000 به بالا ١۴٠٠ تومان دایره پشت سوزن دارو (مگنتی با 1000 تومان بیشتر) - قطر44میلی متر تحویل 1 الی 2 روز
91 پیکسل قطر 58 میلیمتر 10 عددی ۴٠٠٠ تومان پیکسل قطر 58 میلیمتر -
92 پیکسل قطر 58 میلیمتر 11تا 20 عدد ٢٩٠٠ تومان پیکسل قطر 58 میلیمتر - تعداد 10 الی 20 عدد
93 پیکسل قطر 58 میلیمتر 30 تا 100 عددی ٢۵٠٠ تومان پیکسل 58 میلیمتر - جهت تعداد 30 الی 100 عدد
بج سینه فلزی (اتیکت یا نشان سینه)
94 بج سینه فلزی تعداد 10 الی 19 عدد ١٧٠٠٠ تومان بج سینه فلزی طلایی یا نقره ایی- حداقل مقدار سفارش 10 عدد است و زمان تحویل 7 روزه پس از تایید طرح
95 بج سینه فلزی 20 الی 30 عدد ١۵٠٠٠ تومان بج فلزی طلایی یا نقره ایی- زمان تحویل 7 روزه
96 بج سینه فلزی 31 الی 50 عدد ١٢٠٠٠ تومان بج سینه فلزی - زمان تحویل 7 روزه پس از تایید طرح
97 بج سینه فلزی 51 الی 100 عدد ١٠٠٠٠ تومان بج سینه فلزی طلایی یا نقره ایی - زمان تحویل 7 روزه پس از تایید طرح
98 بج سینه فلزی 101 الی 200 عدد ٩٠٠٠ تومان بج سینه فلزی طلایی یا نقره ایی - زمان تحویل 7 روزه پس از تایید طرح
99 بج سینه فلزی تعداد 201 الی 500 عدد ٨٠٠٠ تومان بج سینه فلزی طلایی یا نقره ایی - زمان تحویل 7 روزه پس از تایید طرح
100 بج سینه فلزی تعداد 501 الی 1000 عدد ۶٠٠٠ تومان بج سینه فلزی طلاایی یا نقره ایی - زمان تحویل 7 روزه پس از تایید طرح
کارت شناسایی pvc (پرسنلی) 760 میکرون
101 کارت شناسایی PVC تعداد 5 تا 10 عدد ٠ تومان دورو چاپ - کارت 760 میکرون (مشاهده نمونه)- ضخامت کارت بانکی - سایز طراحی 88.5*58.5 میلیمتر - سایز بعد از برش 85*55 میلیمتر-  تحویل 2 روزه
102 کارت شناسایی PVC تعداد 10 تا 50 عدد ٠ تومان دورو چاپ - کارت 760 میکرون (مشاهده نمونه)- ضخامت کارت بانکی - سایز طراحی 88.5*58.5 میلیمتر - سایز بعد از برش 85*55   تحویل 2 روزه
103 کارت شناسایی PVC تعداد 50 تا 100 عدد ٠ تومان دورو چاپ - کارت 760 میکرون (مشاهده نمونه)- ضخامت کارت بانکی - سایز طراحی 88.5*58.5 میلیمتر - سایز بعد از برش 85*55 میلیمتر-  تحویل 2 روزه
104 کارت شناسایی pvc تعداد 100 عدد ٠ تومان دورو چاپ - کارت 760 میکرون (مشاهده نمونه)- ضخامت کارت بانکی - سایز طراحی 88.5*58.5 میلیمتر - سایز بعد از برش 85*55 میلیمتر- حداقل مقدار سفارش 100 عدد -  تحویل 10 روزه
105 کارت شناسایی pvc تعداد 200 عدد ٠ تومان دورو چاپ - کارت 760 میکرون (مشاهده نمونه)- ضخامت کارت بانکی - سایز طراحی 88.5*58.5 میلیمتر - سایز بعد از برش 85*55 میلیمتر - (توضیحات تکمیلی کارت شناسایی کلیک کنید) تحویل 10 روزه
106 کارت شناسایی pvc تعداد 500 عدد ٠ تومان دورو چاپ - کارت 760 میکرون (مشاهده نمونه)- ضخامت کارت بانکی - سایز طراحی 88.5*58.5 میلیمتر - سایز بعد از برش 85*55 میلیمتر - (توضیحات تکمیلی کارت شناسایی کلیک کنید) تحویل 10 روزه
107 کارت شناسایی pvc تعداد 750 عدد ٠ تومان دورو چاپ - کارت 760 میکرون (مشاهده نمونه)- ضخامت کارت بانکی - سایز طراحی 88.5*58.5 میلیمتر - سایز بعد از برش 85*55 میلیمتر - (توضیحات تکمیلی کارت شناسایی کلیک کنید) تحویل 10 روزه
108 کارت شناسایی pvc تعداد 1000 عدد ٠ تومان دورو چاپ - کارت 760 میکرون (مشاهده نمونه)- ضخامت کارت بانکی - سایز طراحی 88.5*58.5 میلیمتر - سایز بعد از برش 85*55 میلیمتر - (توضیحات تکمیلی کارت شناسایی کلیک کنید) تحویل 10 روزه
109 کارت شناسایی pvc تعداد 2000 عدد ٠ تومان دورو چاپ - کارت 760 میکرون (مشاهده نمونه)- ضخامت کارت بانکی - سایز طراحی 88.5*58.5 میلیمتر - سایز بعد از برش 85*55 میلیمتر - (توضیحات تکمیلی کارت شناسایی کلیک کنید) تحویل 10 روزه
چاپ تراكت سیاه و سفید (و کاغذ رنگی)
110 تراكت ريسو يكرو كاغذ رنگي آ5 ۴۵٠٠٠ تومان كاغذ تحربر 80 گرم - کاغذ رنگی
111 تراكت ريسو دو رو كاغذ رنگي آ5 ۵٣٠٠٠ تومان كاغذ تحرير 80 گرمي- کاغذ رنگی - تحویل 3 روزه
112 تراكت ريسو يكرو كاغذ سفيد آ5 ۴۵٠٠٠ تومان كاغذ تحرير 70 يا 80 گرم - کاغذ سفید
113 تراكت ريسو يكرو كاغذ رنگي آ4 ۶٨٠٠٠ تومان کاغذ تحریر 80 گرم  A4
114 تراكت ريسو دو رو كاغذ رنگي آ4 ٧٧٠٠٠ تومان كاغذ تحرير 80 گرمي
115 تراكت ريسو دو رو كاغذ سفيد آ4 ٧٧٠٠٠ تومان كاغذ تحرير 70 يا 80 گرم
116 تراكت ريسو يكرو كاغذ سفيد آ4 ۶۵٠٠٠ تومان كاغذ تحرير 70 يا 80 گرم
دیگر خدمات
117 برچسپ اموال تعداد 1000 عدد ١۶۵٠٠٠ تومان برچسپ پشت نقره ای - سایز 4.5*1.5 - با چاپ مشکی + شماره سریال و تیغ خورده - تحویل 4 الی 6 روزه
فاکتـور - قبض - رسید
118 چاپ فاکتور A5 سیاه سفید 10 بسته ٨۵٠٠٠ تومان فاکتور 2 برگی - نسخه رو کاغذ سفید + نسخه زیری کاغذ رنگی - شماره سریال - تحویل 7 روزه
119 چاپ فاکتور A5 سیاه سفید 20 بسته ١۵٠٠٠٠ تومان فاکتور 2 برگی - نسخه رو کاغذ سفید + نسخه زیری کاغذ رنگی - شماره سریال - تحویل 7 روزه
120 چاپ فاکتور A4 سیاه سفید 10 بسته ١١۵٠٠٠ تومان فاکتور 2 برگی - نسخه رو کاغذ سفید + نسخه زیری کاغذ رنگی - شماره سریال - تحویل 7 روزه
121 چاپ فاکتور A4 سیاه سفید 20 بسته ٠ تومان فاکتور 2 برگی - نسخه رو کاغذ سفید + نسخه زیری کاغذ رنگی - شماره سریال - تحویل 7 روزه
122 فاکتور تک رنگ 20 بسته A5 ٢١۵٠٠٠ تومان فاکتور تک رنگ دو نسخه، 20 بسته 100 برگی با شماره و پرفراژ در چاپ تک رنگ فقط می توان از یک رنگ مثلا سرمه ای، قرمز، بنفش و ... استفاده کرد لطفا شروع شماره سریال را در قسمت توضیحات قید بفرمایید
123 فاکتور تک رنگ 40 بسته A5 ٣۵۵٠٠٠ تومان فاکتور تک رنگ دو نسخه، 40 بسته 100 برگی با شماره و پرفراژ در چاپ تک رنگ فقط می توان از یک رنگ مثلا سرمه ای، قرمز، بنفش و ... استفاده کرد لطفا شروع شماره سریال را در قسمت توضیحات قید بفرمایید
124 فاکتور دو رنگ 20 بسته A5 تومان
125 فاکتور دو رنگ 40 بسته A5 تومان
126 فاکتور رنگی 20 بسته A5 ٣١۵٠٠٠ تومان فاکتور تمام رنگی چهار رنگ - 2 نسخه ای با شماره سریال و صحافی
127 فاکتور رنگی 40 بسته A5 ۴۵۵٠٠٠ تومان فاکتور تمام رنگی چهار رنگ - 2 نسخه ای با شماره سریال و صحافی
128 فاکتور تک رنگ 10 بسته A4 ١٩۵٠٠٠ تومان 10 بسته فاکتور تک رنگ - مثلا سر مه ای با شماره سریال و پرفراژ
129 فاکتور تک رنگ 20 بسته A4 ٣٣۵٠٠٠ تومان فاکتور تک رنگ  رنگ - 2 نسخه ای با شماره سریال و صحافی
130 فاکتور تک رنگ 40 بسته A4 ٠ تومان فاکتور تک رنگ - 2 نسخه ای با شماره سریال و صحافی
131 فاکتور دو رنگ 10 بسته A4 ٠ تومان فاکتور 2 رنگ  رنگ - 2 نسخه ای با شماره سریال و صحافی
132 فاکتور دو رنگ 20 بسته A4 ٠ تومان فاکتور 2 رنگ  رنگ - 2 نسخه ای با شماره سریال و صحافی
133 فاکتور دو رنگ 40 بسته A4 ٠ تومان فاکتور 2 رنگ  رنگ - 2 نسخه ای با شماره سریال و صحافی
134 فاکتور رنگی 20 بسته A4 ۴٣۵٠٠٠ تومان فاکتور تمام رنگی چهار رنگ - 2 نسخه ای با شماره سریال و صحافی
135 فاکتور رنگی 40 بسته A4 تومان فاکتور تمام رنگی چهار رنگ - 2 نسخه ای با شماره سریال و صحافی
136 چاپ فاکتور 20 بسته A5 - کربن دار تک رنگ ٢٢٠٠٠٠ تومان کاغذ کربن دار (کربن لس)
137 چاپ فاکتور 20 بسته A4 - کربن دار تک رنگ ٣٧۵٠٠٠ تومان کاغذ کربن دار(کربن لس) - 2 نسخه - نسخه رو سفید + نسخه زیر زرد رنگ
سـفارشات کاتالــوگ و بروشــــور
138 بروشور 3 لت - سایز A4 با خط تا ٠ تومان بروشور 3 لت دو رو  - گلاسه 135 گرمی با خط تا - سایز باز شده بروشور 29*21 - تحویل 4 روزه  - کاملا رنگی
139 بروشور 2 لت A5 گلاسه 200 گرم + خط تا ٠ تومان بروشور 2 رو چاپ گلاسه 200 گرم + خط تا وسط - سایز باز شده 29*21 - تحویل 4 روزه
140 کاتالوگ 2 لت A4 - گلاسه 200 گرم ٠ تومان کاتالوگ 2 رو چاپ 4 صفحه - سایزگسترده 29*42 - با خط تا وسط - تحویل 4 روزه
141 کاتالوگ A3 - دو رو گلاسه 200 گرمی ٠ تومان کاتالوگ 2 رو چاپ 4 صفحه آ4 - سایزگسترده 29*42 - با خط تا وسط - تحویل 4 روزه
142 کاتالوگ A3 گلاسه 300 گرمی با سلفون ٠ تومان کاتالوگ 4 صفحه ای - سایز گسترده 29*42 - دورو چاپ + خط تا - تحویل 7 روزه A4 -
سفارشات بنر - استیکر - فلکسی - مش و ...
143 چاپ بنر ١۵٠٠٠ تومان چاپ بنر 1*1 متر، متراژ کوچک تر از یک متر - یک متر حساب می شود - تحویل یکروزه
144 چاپ( بنر ) درجه یک ٢١٠٠٠ تومان بنر با چاپ اکو سالونت کیفیت تضمینی تا عرض 3.20
145 چاپ استیکر درجه یک ۵۵٠٠٠ تومان استیکر با چاپ اکو با عرض متفاوت و چاپ تضمینی
146 چاپ فلکسی استار کره ای ۵۵٠٠٠ تومان اندازه های کوچک تر از یک متر مربع، یک متر محاسبه خواهد شد. جهت طراحی فلکسی اندازه برحسب متر و رزولیشن 72 ، مد رنگی CMYK
147 کتد لمینت براق ٧۵٠٠٠ تومان کتد لمینت براق - مخصوص چاپ پوستر و استند با کیفیت عالی و چاپ 6 رنگ گارانتی
148 کتد لمینت مات ٩٠٠٠٠ تومان کتد لمینت براق - مخصوص چاپ پوستر و استند با کیفیت عالی و چاپ 6 رنگ گارانتی
لیوان کاغذی بهداشتی با چاپ اختصاصی (تمام رنگی)
149 چاپ لیوان کاغذی 220 سی سی 1000 تایی ٣٨٨٠٠٠ تومان لیوان کاغذی بهداشتی با حجم 220 سی سی با چاپ رنگی 1000 عددی و 8 روز کاری
150 لیوان کاغذی 220 سی سی 5000 تایی ١۵٢۵٠٠٠ تومان چاپ لیوان کاغذی 220 سی سی تمام رنگی 5000 عددی تحویل 8 روزه
151 لیوان کاغذی 360 سی سی 1000 تایی ۴۴٠٠٠٠ تومان چاپ لیوان کاغذی 360 سی سی تمام رنگی 1000 عددی تحویل 8 روزه
ساک دستی فروشگاهی « پارچه ای سوزنی »
152 ساک دستی 20*30 دسته موزی 1000 عدد ٠ تومان ساک دستی پارچه ای - چاپ هر طرف 110/000 تومان اظافه می شود- تحویل 5 الی 7 روز
153 ساک دستی 25*35 دسته موزی ٠ تومان ساک دستی پارچه ای - چاپ هر طرف 110/000 تومان اظافه می شود- تحویل 5 الی 7 روز
154 ساک دستی 30*40 دسته موزی ٠ تومان ساک دستی پارچه ای - چاپ هر طرف 110/000 تومان اظافه می شود- تحویل 5 الی 7 روز
155 ساک دستی 35*45 دسته موزی ٠ تومان ساک دستی پارچه ای - چاپ هر طرف 110/000 تومان اظافه می شود- تحویل 5 الی 7 روز
156 ساک دستی 44*52 دسته موزی ٠ تومان ساک دستی پارچه ای 60 گرم- چاپ هر طرف 110/000 تومان اظافه می شود- تحویل 5 الی 7 روز
157 ساک دستی 40*40 دسته جدا + 10 سانت کفی ٠ تومان ساک دستی پارچه ای 60 گرم-دسته جدا + 10 سانت کفی -  چاپ هر طرف 110/000 تومان اظافه می شود- تحویل 5 الی 7 روز
158 ساک دستی 50*50 دسته جدا + 10 سانت کفی ٠ تومان ساک دستی پارچه ای 60 گرم-دسته جدا + 10 سانت کفی -  چاپ هر طرف 110/000 تومان اظافه می شود- تحویل 5 الی 7 روز
159 باکس دسته بندی رستورانی 27*34 با عطف ٠ تومان ساک دستی پارچه ای 60 گرم- مخضوض رستوران - با 3 طرف کاست - چاپ هر طرف 110/000 تومان اظافه می شود- تحویل 5 الی 7 روز
160 ساک دستی 30*40 دسته جدا+عطف و کاست ٠ تومان ساک دستی پارچه ای 90 گرم-دسته جدا + 10 سانت عطف و کاست بغل -  چاپ هر طرف 110/000 تومان اظافه می شود- تحویل 5 الی 7 روز
161 ساک دستی 40*45 دسته جدا+عطف و کاست ٠ تومان ساک دستی پارچه ای 90 گرم-دسته جدا + 10 سانت عطف و کاست بغل -  چاپ هر طرف 110/000 تومان اظافه می شود- تحویل 5 الی 7 روز
ساک دستی کاغذی - مقوایی (ساک خرید)
سفارشات پرچم (رمیزی - تشریفات - اهتزاز و ..)
162 پرچم رومیزی کشور ایران ٢۵٠٠٠ تومان پرچم رو میزی کشور ایران - پارچه ساتن و یا جیر - 2 رو با پایه و میله
163 پرچم رومیزی کشورهای جهان ٣٨٠٠٠ تومان پرچم رومیزی ملل یا کشورهای جهان - 2 رو چاپ با ریشه ، پایه و میله -
164 پرچم رومیزی اختصاصی چاپ رنگی 2 عدد ٨۵٠٠٠ تومان پرچم رومیزی با چاپ تمام رنگی 2 رو چاپ با پارچه ساتن آمریکایی با ریشه دوزی دور پرچم به همراه میله و پایه مرمر- حداقل مقدار سفارش 2عدد می باشد
165 پرچم رومیزی اختصاصی تعداد 5 عدد و بالاتر ٣۵٠٠٠ تومان پرچم رومیزی اختصاصی با چاپ لوگوی شما - دو رو چاپ - همراه با ریشه دوزی ،میله و پایه سنگ مرمر - تحویل 5 روزه
166 پرچم تشریفات کشور ایران ٢٩٠٠٠٠ تومان پرچم ایستاده تشریفات ایران - سایز 150*90 - دو طرف چاپ با ریشه ، میله و پایه
167 پرچم تشریفات سازمانی اختصاصی ٣٣٠٠٠٠ تومان پرچم تشریفاتی اختصاصی با لوگوی شما - چاپ 2 طرف - همراه با میله، پایه، و ریشه دوزی - تحویل 5 روزه
سفارشات چاپ و رایت DVD و CD
168 چاپ سی دی 100 ٠ تومان
169 چاپ سی دی 200 ٠ تومان
170 چاپ سی دی 300 ٠ تومان زمان تحویل دو روز کاری
171 چاپ سی دی 400 ٠ تومان لطفا قبل از قطعی نمودن سفارش مجدداً با دفتر شرکت جهت قیمت نهایی تماس گرفته شود تحویل 1 الی 2 روز کاری
172 چاپ سی دی 500 ٠ تومان لطفا قبل از قطعی نمودن سفارش مجدداً با دفتر شرکت جهت قیمت نهایی تماس گرفته شود تحویل 1 الی 2 روز کاری
173 چاپ سی دی 1000 عدد ٠ تومان لطفا قبل از قطعی نمودن سفارش مجدداً با دفتر شرکت جهت قیمت نهایی تماس گرفته شود تحویل 1 الی 2 روز کاری
174 چاپ 100DVD عدد ٠ تومان لطفا قبل از قطعی نمودن سفارش مجدداً با دفتر شرکت جهت قیمت نهایی تماس گرفته شود تحویل 1 الی 2 روز کاری
175 چاپ 200DVD عدد ٠ تومان لطفا قبل از قطعی نمودن سفارش مجدداً با دفتر شرکت جهت قیمت نهایی تماس گرفته شود تحویل 1 الی 2 روز کاری
176 چاپ 300DVD عدد ٠ تومان لطفا قبل از قطعی نمودن سفارش مجدداً با دفتر شرکت جهت قیمت نهایی تماس گرفته شود تحویل 1 الی 2 روز کاری
177 چاپ 400DVD عدد ٠ تومان لطفا قبل از قطعی نمودن سفارش مجدداً با دفتر شرکت جهت قیمت نهایی تماس گرفته شود تحویل 1 الی 2 روز کاری
178 چاپ 500DVD عدد ٠ تومان لطفا قبل از قطعی نمودن سفارش مجدداً با دفتر شرکت جهت قیمت نهایی تماس گرفته شود تحویل 1 الی 2 روز کاری
179 چاپ DVD با روکش +رایت+دی وی دی 1000 عدد ٠ تومان لطفا قبل از قطعی نمودن سفارش مجدداً با دفتر شرکت جهت قیمت نهایی تماس گرفته شود تحویل 1 الی 2 روز کاری