سفارشات طراحی گرافیک
1 طراحی کارت ویزیت یکرو ٢٠٠٠٠ تومان طراحی کارت ویزیت یکرو 1 الی 3 روز کاری
2 طراحی کارت ویزیت دو رو ٢۵٠٠٠ تومان
3 طراحی لیبل ۸٫۵×۴٫۸ ٢٠٠٠٠ تومان
4 طراحی تراکت یکرو ٢٠٠٠٠ تومان (A4.A5.A6.B4.B5.B6) طراحی تراکت یکرو در سایز
5 طراحی تراکت دو رو ٢۵٠٠٠ تومان (A4.A5.A6.B4.B5.B6) طراحی تراکت دو رو در سایز
6 طراحی سربرگ A4 یا A5 ٢۵٠٠٠ تومان A4 یا A5 طراحی سربرگ
7 طراحی سربرگ A4 و A5 باهم ٣٠٠٠٠ تومان A4 و A5 طراحی سربرگ در دو سایز با هم
8 طراحی پاکت نامه ٢۵٠٠٠ تومان طراحی پاکت نامه طرح اختصاصی رنگی - 1 الی 3 روزکاری
9 پاکت نامه و پاکت a4 ۴٠٠٠٠ تومان طراحی هر دو سایز پاکت نامه و پاکت آ4
10 سربرگ A4 و پاکت نامه ۴٠٠٠٠ تومان طراحی سربرگ آ4 و پاکت نامه با هم
11 سربرگ A4 و پاکت نامه و پاکت A4 ۶٠٠٠٠ تومان طراحی هر سه مورد با هم
12 طراحی بروشور ۳ لت A4 ۵٠٠٠٠ تومان
13 طراحی کاتالوگ تک برگ دورو ۲۰×۲۹ ۴۵٠٠٠ تومان
14 طراحی کاتالوگ ۲ لت ۴۲×۲۹ ٧۵٠٠٠ تومان
15 طراحی کاتالوگ ۳ لت ۶۳×۲۹٫۷ ١٠٠٠٠٠ تومان
16 طراحی فولـدر دورو کد ۲۰۱/۲۰۳/۲۰۴ ٧۵٠٠٠ تومان
17 طراحی فولـدر یکرو کد ۲۰۱/۲۰۳/۲۰۴ ۵٠٠٠٠ تومان
18 طراحی فاکتور اختصاصی ٢۵٠٠٠ تومان
19 طراحی فاکتور رسمی دارائی ١۵٠٠٠ تومان
20 طراحی جلد سی دی ٣٠٠٠٠ تومان
21 طراحی لیبل سی دی ٢۵٠٠٠ تومان
22 طراحی لیوان کاغذی ٢٠٠٠٠ تومان
23 طراحی پوستر ۶٠٠٠٠ تومان
24 طراحی بج سینه (نشان سینه) ١۵٠٠٠ تومان طراحی بج سینه در نرم افزارهای برداری مانند کورل دراو یا ایلستریتور انجام خواهد شد.
25 طراحی ساک دستی کاغذی ۴٠٠٠٠ تومان
26 طراحی ساک دستی پارچه ای ٢٠٠٠٠ تومان
27 طراحی لوگو پلن 1 ١٠٠٠٠٠ تومان طراحی لوگو پلن 1 - تحویل 3 روزه- جهت مشاهده پلن ها کلیک کنید
28 طراحی لوگو پلن شماره 2 ٢۵٠٠٠٠ تومان طراحی لوگو پلن 2 - تحویل 3 روزه- جهت مشاهده پلن ها کلیک کنید
29 طراحی لوگو وبرند پلن شماره 3 ١٠٠٠٠٠٠ تومان طراحی لوگو پلن 3 - تحویل 3 روزه- جهت مشاهده پلن ها کلیک کنید
30 طراحی لوگو وبرند پلن شماره 4 ٢۵٠٠٠٠٠ تومان طراحی لوگو پلن 4 - تحویل 10 روزه- جهت مشاهده پلن ها کلیک کنید
سفارشات کارت ویزیت 500 عددی
31 کارت ویزیت لمینت براق 500 عددی دورگرد 2 رو ١١۵٠٠٠ تومان کارت ویزیت لمینت براق دورگرد 2 رو- تحویل 6 تا 8 روز - سایز طرح 9*6 - سایز بعد از برش 8.5*5.5
32 کارت ویزیت لمینت مات 500 عددی دورگرد 2 رو ١۶۵٠٠٠ تومان کارت ویزیت لمینت مات دورگرد 2 رو- تحویل 7 تا 10 روز - سایز طرح 9*6 - سایز بعد از برش 8.5*5.5
33 کارت ویزیت سلفون براق سایز لمینت دورگرد 2 رو 500 عددی ۶۵٠٠٠ تومان کارت ویزیت سلفون براق دورگرد- تحویل 3 تا 7 روز - سایز طرح 9*6 - سایز بعد از برش 8.5*5.5
34 کارت ویزیت سلفون مات سایز لمینت دورگرد 2 رو 500 عددی ۶۵٠٠٠ تومان کارت ویزیت سلفون مات دورگرد 2 رو- تحویل 4 تا 7 روز - سایز طرح 9*6 - سایز بعد از برش 8.5*5.5
چاپ کارت ویزیت های ساده
35 کارت ویزیت سلفون براق یکرو ٣۴٠٠٠ تومان  سایز 8.2 * 4.8  زمان تحویل 3تا 4 روز کاری
36 کارت ویزیت سلفون براق دورو ۴۶٠٠٠ تومان سایز 8.2*4.8   زمان تحویل 4تا 5 روز کاری
37 کارت ویزیت سلفون مات یکرو ٣۴٠٠٠ تومان سایز 8.2*4.8 زمان تحویل 3تا 4 روز کاری
38 کارت ویزیت سلفون مات دورو ۴۶٠٠٠ تومان سایز 8.2*4.8   زمان تحویل 4تا 5 روز کاری
39 کتان اصل آلمان یکرو / 2 رو ۶٨٠٠٠ تومان سایز استاندارد 8.2 *4.8 می باشد اما در هر سایز دیگری به دلخواه قابل تولید است.تحویل 7 روز کاری
40 کارت ویزیت طرح چرم یکرو/ 2 رو ۶٠٠٠٠ تومان سایز استاندارد 8.2*4.8 می باشد  و تحویل 7 الی 10 روز
41 سلفون مات طرح لمینت دورگرد 2 رو ٧۵٠٠٠ تومان سایز خروجی 8.7*5.7     تحویل 5 - 7 روز کاری -
42 سلفون براق طرح لمینت دورگرد 2 رو ١٧۵٠٠٠ تومان سایز خروجی 8.7*5.7     تحویل 5 - 7 روز کاری
43 یکرو بدون روکش ٣۵٠٠٠ تومان زمان تحویل 8تا 10 روز کاری
44 دورو بدون روکش ۴۶٠٠٠ تومان زمان تحویل 8تا 10 روز کاری
چاپ کارت ویزیت فانتزی
45 لمینت براق دورگرد 2 رو-1000 عددی - تحویل یکروزه ٢١٠٠٠٠ تومان سفارش حداکثرتا ساعت 10 صبح تحویل ساعت 19 روز بعد (سفارش از شنبه تا چهارشنبه )- دورو چاپ و دورگرد شده- سایز طراحی 9*6 - سایز بعد از برش 8.5*5.5
46 لمینت براق دورگرد 2 رو-1000 عددی - تحویل 7 روزه ١٧۵٠٠٠ تومان دورو چاپ و دورگرد شده- سایز طراحی 9*6 - سایز بعد از برش 8.5*5.5 - تحویل 7 روزه
47 لمینت مات دورگرد 2 رو 1000 عددی - تحویل 4 روزه ٢٨۵٠٠٠ تومان دورو چاپ و دورگرد شده- سایز طراحی 9*6 - سایز بعد از برش 8.5*5.5 - تحویل 4 روزه
48 لمینت مات - تحویل 12 روزه ٢٧۵٠٠٠ تومان دورو چاپ و دورگرد شده- سایز طراحی 9*6 - سایز بعد از برش 8.5*5.5 - تحویل 12 روزه
49 لمینت مات «موضعی» دورو دورگرد ٠ تومان دورو چاپ - دورو موضعی  و دورگرد شده- سایز طراحی 9*6 - سایز بعد از برش 8.5*5.5 - تحویل 15 روزه
50 لمینت براق مربع دور گرد شده ١٣٢٠٠٠ تومان دو رو چاپ - سایز طراحی 5.5*5.5  - سایز پس از برش 5*5  - تحویل 15 روزه
51 لمینت مات مربعی دورگرد شده ١٨٣٠٠٠ تومان دو رو چاپ - سایز طراحی 5.5*5.5  - سایز پس از برش 5*5  - تحویل 15 روزه
52 لمینت براق یکرو طلاکوب یا نقره کوب ٠ تومان کارت ویزیت لمینت براق 2 رو چاپ - یکرو طلاکوب یا نقره کوب - تحویل 15 روزه
53 لمینت براق 2 رو طلاکوب یا نقره کوب ٠ تومان کارت ویزیت لمینت براق 2 رو چاپ - دورو طلاکوب یا نقره کوب - تحویل 15 روزه
54 لمینت مات یکرو طلاکوب یا نقره کوب ٠ تومان کارت ویزیت لمینت مات 2 رو چاپ سایز طراحی 9*6 - سایز پس از برش 8.5*5.5 - یکرو طلاکوب یا نقره کوب - تحویل 15 روزه
55 لمینت مات 2 رو طلاکوب یا نقره کوب ٠ تومان کارت ویزیت لمینت مات 2 رو چاپ سایز طراحی 9*6 - سایز پس از برش 8.5*5.5 - دورو طلاکوب یا نقره کوب - تحویل 15 روزه
56 سلفون مات مخملی دورو دورگرد ١۵۵٠٠٠ تومان دورو چاپ و دورگرد شده- سایز طراحی 9*6 - سایز بعد از برش 8.5*5.5 - تحویل 12 روزه
57 سلفون مات مخملی دو رو دورگرد موضعی ١٧٨٠٠٠ تومان دورو چاپ و دو رو موضعی دورگرد شده- سایز طراحی 9*6 - سایز بعد از برش 8.5*5.5 - تحویل 12 روزه
58 لمینت استخوانی برجسته دورگرد ١۵٢٠٠٠ تومان دورو چاپ و دو رو موضعی دورگرد شده- سایز طراحی 9*6 - سایز بعد از برش 8.5*5.5 - تحویل 8 روزه
59 لمینت استخوانی برجسته مخملی دورگرد ٢٣٠٠٠٠ تومان دورو چاپ و دو رو موضعی دورگرد شده- سایز طراحی 9*6 - سایز بعد از برش 8.5*5.5 - تحویل 17 روزه
60 سلفون مات دورو دورگرد طلاکوب ٠ تومان دورو چاپ و دورو طلاکوب - دورگرد شده- سایز طراحی 9*6 - سایز بعد از برش 8.5*5.5 - تحویل 14 روزه
61 سلفون مات مخملی دورو دورگرد طلاکوب ٠ تومان دورو چاپ و دورو طلاکوب -  دورگرد شده- سایز طراحی 9*6 - سایز بعد از برش 8.5*5.5 - تحویل 17 روزه
62 استخوانی برجسته(موضعی) دورو مربعی طلاکوب ١۶۵٠٠٠ تومان مربعی دورو چاپ و دورو طلاکوب - دورو موضعی -  دورگرد شده- سایز طراحی 5.5*5.5 - سایز بعد از برش 5*5 - تحویل 15 روزه
63 استخوانی برجسته(موضعی) دورو دورگرد طلاکوب ٢۴٠٠٠٠ تومان دورو چاپ و دورو طلاکوب -  دورگرد شده- سایز طراحی 9*6 - سایز بعد از برش 8.5*5.5 - تحویل 15 روزه
لیبل پشت چسپدار و برچسب
64 برچسب کاغدی بدون روکش ۴۵٠٠٠ تومان لیبل پشت چسبدار کاغذی سایز 8.2*4.8 بدون روکش - قابل تولید در سایز دلخواه- تحویل 4 تا 7 روزه
65 برچسب کاغذی با روکش یووی ۵١٠٠٠ تومان لیبل پشت چسبدار کاغذی سایز 8.2*4.8 با روکش یووی - قابل تولید در سایز دلخواه- تحویل 4 تا 7 روزه
66 برچسب کاغذی با روکش سلفون براق ۵۴٠٠٠ تومان لیبل پشت چسبدار کاغذی سایز 8.2*4.8 با روکش سلفون براق - قابل تولید در سایز دلخواه- تحویل 4 تا 7 روزه
67 برچسب شیشه ای ١٩٣٠٠٠ تومان برچسب زمینه شیشه ای - چاپ کاملا رنگی با امکان چاپ رنگ سفید - سایز 8.5*5 - تحویل 8 روزه
68 برچسب شیشه ای پشت ماشین تومان مناسب جهت نمایندگی های خودرو و اتوگالری ها - سایز 10*7 -قابلیت سفارش در سایز های مختلف -  چاپ کاملا رنگی + تمپلات رنگ سفید - کیفیت چاپ و جنس تضمینی - تحویل 15 تا 25 روز
69 لیبل ژله ای یا ژلاتینی ۴٧ تومان برچسب یا استیکر ژلاتینی - قابل تولید در سایز و برش دلخواه- قیمت جهت یک سانتیمتر مربع است- حداقل مقدار سفارش 7000 سانتیمتر مربع - جهت دیدن نمونه کارها اینجا کلید کنید- طراحی در نرم افزارهای برداری - تحویل 4 روز کاری
70 برچسب اموال ١٣۵٠٠٠ تومان مناسب جهت لیبل اموال ادارات و سازمانها ، قطعات صنعتی،گارانتی  و... کیفیت چسپندگی بالا مقاوم در برابر رطوبت و باران و آفتاب - سایز 4.5*1.5 و قابل تولید در هر سایز و برش خاص -جهت دیدن نمونه کارها اینجا کلیک کنید -  تحویل 3 روزه
چاپ کارت ویزیت شیشه ای
71 نیمه شفاف (مات) 500 عدد ٢٩٠٠٠٠ تومان شیشه ای مات یکرو چاپ 500 میکرون - سایز طرح 9*6  و سایز پس از برش 8.5 *5.5  -  تحول 15 روزه
72 شفاف ضخامت 760 میکرون 1000 عدد ناموجود تومان سایز طرح 9*6 - خروجی پس از چاپ 8.5*5.5 - تحویل 20 روزه - گارانتی کیفیت
73 شفاف ضخامت 760 میکرون 500 عدد ناموجود تومان سایز طراحی 9*6 - خروجی 8.5*5.5 - تحویل 20 روزه - گارانتی کیفیت
74 شفاف برجسته 1000 عددی ٩٩٠٠٠٠ تومان طرح کورل 9*5.5 -- خروجی پس از چاپ 8.5*5 تحویل 15 روزه - گارانتی کیعیت
75 شفاف برجسته 500 عددی ۵٢٠٠٠٠ تومان طرح کورل سایز 5.5*9 - خروجی 8.5*5 - تحویل 15 روزه
کارت ویزیت پی وی سی چاپ افست pvc
76 PVC ضخامت 500 میکرون ساده مات 1000 تایی ٠ تومان کارت های پی وی سی سایز طراحی 9*6 و خروجی پس از چاپ 8.5*5.5   تحویل 15 روزه  
77 PVC ضخامت 500 میکرون ساده مات 500 تایی ٠ تومان کارت پی وی سی 500 میکرون - سایز طراحی 9*6 و خروجی پس از چاپ 8.5*5.5   تحویل 15 روزه
78 pvc ضخامت 500 میکرون (براق) 1000 تایی ٠ تومان کارت پی وی سی 500 میکرون با روکش براق -  سایز طراحی 9*6 و خروجی پس از چاپ 8.5*5.5   تحویل 15 روزه
79 PVC ضخامت 500 میکرون (براق) 500 تایی ٠ تومان کارت پی وی سی 500 میکرون با روکش براق -  سایز طراحی 9*6 و خروجی پس از چاپ 8.5*5.5   تحویل 15 روزه
80 PVC ضخامت 760 میکرون ساده مات 1000 تایی ٠ تومان کارت پی وی سی 760 میکرون مات -  سایز طراحی 9*6 و خروجی پس از چاپ 8.5*5.5   تحویل 15 روزه
81 PVC ضخامت 760 میکرون ساده مات 500 تایی ٠ تومان کارت پی وی سی 760 میکرون مات -  سایز طراحی 9*6 و خروجی پس از چاپ 8.5*5.5   تحویل 15 روزه
82 PVC ضخامت 760 میکرون (براق) 1000 تایی ٠ تومان کارت پی وی سی 760 میکرون با لمینت براق دو رو چاپ -  سایز طراحی 9*6 و خروجی پس از چاپ 8.5*5.5   تحویل 15 روزه
83 PVC ضخامت 760 میکرون (براق) 500 تایی ٠ تومان کارت پی وی سی 760 میکرون با لمینت براق - دو رو چاپ - سایز طراحی 9*6 - سایز بعد از برش 8.5*5.5 - تحویل 15 روزه
84 PVC ضخامت 760میکرون (متالیک) براق 1000 تایی ٠ تومان کارت پی وی سی 760 میکرون با روکش براق - زمینه متالیک طلایی یا نقره ایی - سایز طرح 9*6 - سایز بعداز برش 8.5*5.5 - تحویل 20 روزه
85 PVC ضخامت 760میکرون (متالیک) براق 500 تایی ٠ تومان کارت پی وی سی 760 میکرون با لمینت براق - دو رو چاپ با زمینه متالیک طلایی یا نقره ایی - سایز طراحی 9*6 - سایز بعد از برش 8.5*5.5 - تحویل 20 روزه
چاپ پیکسل ( پشت سوزن - مگنت ) قطر 44 میل
86 پیکسل تعداد 5 تا 20 عدد ٣٠٠٠ تومان دایره پشت سوزن دار و (مگنتی با 1000 تومان بیشتر)  - قطر44میلی متر تحویل 1 الی 2 روز-حداقل تعداد سفارش 5 عدد میباشد
87 پیکسل تعداد 20 تا 50 عدد ٢۴٠٠ تومان دایره پشت سوزن دار و (مگنتی با 1000 تومان بیشتر) - قطر44میلی متر تحویل 1 الی 2 روز
88 پیکسل تعداد 50 تا 100 عدد ١٧٠٠ تومان دایره پشت سوزن دار و (مگنتی با 1000 تومان بیشتر - قطر44میلی متر تحویل 1 الی 2 روز-
89 پیکسل تعداد 100 تا 500 عدد ١۴٠٠ تومان دایره پشت سوزن دار و (مگنتی با 1000 تومان بیشتر) - قطر44میلی متر تحویل 1 الی 2 روز
90 پیکسل تعداد1000 به بالا ١١۵٠ تومان دایره پشت سوزن دارو (مگنتی با 1000 تومان بیشتر) - قطر44میلی متر تحویل 1 الی 2 روز
بج سینه فلزی (اتیکت یا نشان سینه)
91 بج سینه فلزی تعداد 10 الی 19 عدد ١۶٠٠٠ تومان بج سینه فلزی طلایی یا نقره ایی- حداقل مقدار سفارش 10 عدد است و زمان تحویل 7 روزه پس از تایید طرح
92 بج سینه فلزی 20 الی 30 عدد ١٣٠٠٠ تومان بج فلزی طلایی یا نقره ایی- زمان تحویل 7 روزه
93 بج سینه فلزی 31 الی 50 عدد ١٠٠٠٠ تومان بج سینه فلزی - زمان تحویل 7 روزه پس از تایید طرح
94 بج سینه فلزی 51 الی 100 عدد ٩٠٠٠ تومان بج سینه فلزی طلایی یا نقره ایی - زمان تحویل 7 روزه پس از تایید طرح
95 بج سینه فلزی 101 الی 200 عدد ٧٠٠٠ تومان بج سینه فلزی طلایی یا نقره ایی - زمان تحویل 7 روزه پس از تایید طرح
96 بج سینه فلزی تعداد 201 الی 500 عدد ۶٠٠٠ تومان بج سینه فلزی طلایی یا نقره ایی - زمان تحویل 7 روزه پس از تایید طرح
97 بج سینه فلزی تعداد 501 الی 1000 عدد ۴۴٠٠ تومان بج سینه فلزی طلاایی یا نقره ایی - زمان تحویل 7 روزه پس از تایید طرح
کارت شناسایی pvc (پرسنلی) 760 میکرون
98 کارت شناسایی PVC تعداد 5 تا 10 عدد ٠ تومان دورو چاپ - کارت 760 میکرون (مشاهده نمونه)- ضخامت کارت بانکی - سایز طراحی 88.5*58.5 میلیمتر - سایز بعد از برش 85*55 میلیمتر-  تحویل 2 روزه
99 کارت شناسایی PVC تعداد 10 تا 50 عدد ٠ تومان دورو چاپ - کارت 760 میکرون (مشاهده نمونه)- ضخامت کارت بانکی - سایز طراحی 88.5*58.5 میلیمتر - سایز بعد از برش 85*55   تحویل 2 روزه
100 کارت شناسایی PVC تعداد 50 تا 100 عدد ٠ تومان دورو چاپ - کارت 760 میکرون (مشاهده نمونه)- ضخامت کارت بانکی - سایز طراحی 88.5*58.5 میلیمتر - سایز بعد از برش 85*55 میلیمتر-  تحویل 2 روزه
101 کارت شناسایی pvc تعداد 100 عدد ٠ تومان دورو چاپ - کارت 760 میکرون (مشاهده نمونه)- ضخامت کارت بانکی - سایز طراحی 88.5*58.5 میلیمتر - سایز بعد از برش 85*55 میلیمتر- حداقل مقدار سفارش 100 عدد -  تحویل 10 روزه
102 کارت شناسایی pvc تعداد 200 عدد ٠ تومان دورو چاپ - کارت 760 میکرون (مشاهده نمونه)- ضخامت کارت بانکی - سایز طراحی 88.5*58.5 میلیمتر - سایز بعد از برش 85*55 میلیمتر - (توضیحات تکمیلی کارت شناسایی کلیک کنید) تحویل 10 روزه
103 کارت شناسایی pvc تعداد 500 عدد ٠ تومان دورو چاپ - کارت 760 میکرون (مشاهده نمونه)- ضخامت کارت بانکی - سایز طراحی 88.5*58.5 میلیمتر - سایز بعد از برش 85*55 میلیمتر - (توضیحات تکمیلی کارت شناسایی کلیک کنید) تحویل 10 روزه
104 کارت شناسایی pvc تعداد 750 عدد ٠ تومان دورو چاپ - کارت 760 میکرون (مشاهده نمونه)- ضخامت کارت بانکی - سایز طراحی 88.5*58.5 میلیمتر - سایز بعد از برش 85*55 میلیمتر - (توضیحات تکمیلی کارت شناسایی کلیک کنید) تحویل 10 روزه
105 کارت شناسایی pvc تعداد 1000 عدد ٠ تومان دورو چاپ - کارت 760 میکرون (مشاهده نمونه)- ضخامت کارت بانکی - سایز طراحی 88.5*58.5 میلیمتر - سایز بعد از برش 85*55 میلیمتر - (توضیحات تکمیلی کارت شناسایی کلیک کنید) تحویل 10 روزه
106 کارت شناسایی pvc تعداد 2000 عدد ٠ تومان دورو چاپ - کارت 760 میکرون (مشاهده نمونه)- ضخامت کارت بانکی - سایز طراحی 88.5*58.5 میلیمتر - سایز بعد از برش 85*55 میلیمتر - (توضیحات تکمیلی کارت شناسایی کلیک کنید) تحویل 10 روزه
چاپ تراكت سیاه و سفید (و کاغذ رنگی)
107 تراكت ريسو يكرو كاغذ رنگي آ5 ۴٠٠٠٠ تومان كاغذ تحربر 80 گرم - کاغذ رنگی
108 تراكت ريسو دو رو كاغذ رنگي آ5 ۵٠٠٠٠ تومان كاغذ تحرير 80 گرمي- کاغذ رنگی - تحویل 3 روزه
109 تراكت ريسو يكرو كاغذ سفيد آ5 ۴٢٠٠٠ تومان كاغذ تحرير 70 يا 80 گرم - کاغذ سفید
110 تراكت ريسو يكرو كاغذ رنگي آ4 ۶٣٠٠٠ تومان کاغذ تحریر 80 گرم  A4
111 تراكت ريسو دو رو كاغذ رنگي آ4 ٧٣٠٠٠ تومان كاغذ تحرير 80 گرمي
112 تراكت ريسو دو رو كاغذ سفيد آ4 ٧۵٠٠٠ تومان كاغذ تحرير 70 يا 80 گرم
113 تراكت ريسو يكرو كاغذ سفيد آ4 ۶۵٠٠٠ تومان كاغذ تحرير 70 يا 80 گرم
دیگر خدمات
114 برچسپ اموال تعداد 1000 عدد ٩٠٠٠٠ تومان برچسپ پشت نقره ای - سایز 4.5*1.5 - با چاپ مشکی + شماره سریال و تیغ خورده - تحویل 4 الی 6 روزه
فاکتـور - قبض - رسید
115 چاپ فاکتور A5 سیاه سفید 10 بسته ۶۵٠٠٠ تومان فاکتور 2 برگی - نسخه رو کاغذ سفید + نسخه زیری کاغذ رنگی - شماره سریال - تحویل 7 روزه
116 چاپ فاکتور A5 سیاه سفید 20 بسته ٩٠٠٠٠ تومان فاکتور 2 برگی - نسخه رو کاغذ سفید + نسخه زیری کاغذ رنگی - شماره سریال - تحویل 7 روزه
117 چاپ فاکتور A4 سیاه سفید 10 بسته ٨۵٠٠٠ تومان فاکتور 2 برگی - نسخه رو کاغذ سفید + نسخه زیری کاغذ رنگی - شماره سریال - تحویل 7 روزه
118 چاپ فاکتور A4 سیاه سفید 20 بسته ١۴٠٠٠٠ تومان فاکتور 2 برگی - نسخه رو کاغذ سفید + نسخه زیری کاغذ رنگی - شماره سریال - تحویل 7 روزه
119 فاکتور تک رنگ 20 بسته A5 ١٣٠٠٠٠ تومان فاکتور تک رنگ دو نسخه، 20 بسته 100 برگی با شماره و پرفراژ در چاپ تک رنگ فقط می توان از یک رنگ مثلا سرمه ای، قرمز، بنفش و ... استفاده کرد لطفا شروع شماره سریال را در قسمت توضیحات قید بفرمایید
120 فاکتور تک رنگ 40 بسته A5 ٢١٠٠٠٠ تومان فاکتور تک رنگ دو نسخه، 40 بسته 100 برگی با شماره و پرفراژ در چاپ تک رنگ فقط می توان از یک رنگ مثلا سرمه ای، قرمز، بنفش و ... استفاده کرد لطفا شروع شماره سریال را در قسمت توضیحات قید بفرمایید
121 فاکتور دو رنگ 20 بسته A5 ١۶۵٠٠٠ تومان
122 فاکتور دو رنگ 40 بسته A5 ٢٣٠٠٠٠ تومان
123 فاکتور رنگی 20 بسته A5 ٢١٠٠٠٠ تومان فاکتور تمام رنگی چهار رنگ - 2 نسخه ای با شماره سریال و صحافی
124 فاکتور رنگی 40 بسته A5 ٢٩٠٠٠٠ تومان فاکتور تمام رنگی چهار رنگ - 2 نسخه ای با شماره سریال و صحافی
125 فاکتور تک رنگ 10 بسته A4 ١٣٠٠٠٠ تومان 10 بسته فاکتور تک رنگ - مثلا سر مه ای با شماره سریال و پرفراژ
126 فاکتور تک رنگ 20 بسته A4 ١٧۵٠٠٠ تومان فاکتور تک رنگ  رنگ - 2 نسخه ای با شماره سریال و صحافی
127 فاکتور تک رنگ 40 بسته A4 ٣٧٠٠٠٠ تومان فاکتور تک رنگ - 2 نسخه ای با شماره سریال و صحافی
128 فاکتور دو رنگ 10 بسته A4 ١۶٠٠٠٠ تومان فاکتور 2 رنگ  رنگ - 2 نسخه ای با شماره سریال و صحافی
129 فاکتور دو رنگ 20 بسته A4 ٢١۵٠٠٠ تومان فاکتور 2 رنگ  رنگ - 2 نسخه ای با شماره سریال و صحافی
130 فاکتور دو رنگ 40 بسته A4 ٣٩۵٠٠٠ تومان فاکتور 2 رنگ  رنگ - 2 نسخه ای با شماره سریال و صحافی
131 فاکتور رنگی 20 بسته A4 ٢٧۵٠٠٠ تومان فاکتور تمام رنگی چهار رنگ - 2 نسخه ای با شماره سریال و صحافی
132 فاکتور رنگی 40 بسته A4 ۴٢٠٠٠٠ تومان فاکتور تمام رنگی چهار رنگ - 2 نسخه ای با شماره سریال و صحافی
133 چاپ فاکتور 20 بسته A5 - کربن دار تک رنگ ١۴٠٠٠٠ تومان کاغذ کربن دار (کربن لس)
134 چاپ فاکتور 20 بسته A4 - کربن دار تک رنگ ٢٠٠٠٠٠ تومان کاغذ کربن دار(کربن لس) - 2 نسخه - نسخه رو سفید + نسخه زیر زرد رنگ
سـفارشات کاتالــوگ و بروشــــور
135 بروشور 3 لت - سایز A4 با خط تا ٠ تومان بروشور 3 لت دو رو  - گلاسه 135 گرمی با خط تا - سایز باز شده بروشور 29*21 - تحویل 4 روزه  - کاملا رنگی
136 بروشور 2 لت A5 گلاسه 200 گرم + خط تا ٠ تومان بروشور 2 رو چاپ گلاسه 200 گرم + خط تا وسط - سایز باز شده 29*21 - تحویل 4 روزه
137 کاتالوگ 2 لت A4 - گلاسه 200 گرم ٠ تومان کاتالوگ 2 رو چاپ 4 صفحه - سایزگسترده 29*42 - با خط تا وسط - تحویل 4 روزه
138 کاتالوگ A3 - دو رو گلاسه 200 گرمی ٠ تومان کاتالوگ 2 رو چاپ 4 صفحه آ4 - سایزگسترده 29*42 - با خط تا وسط - تحویل 4 روزه
139 کاتالوگ A3 گلاسه 300 گرمی با سلفون ٠ تومان کاتالوگ 4 صفحه ای - سایز گسترده 29*42 - دورو چاپ + خط تا - تحویل 7 روزه A4 -
سفارشات بنر - استیکر - فلکسی - مش و ...
140 چاپ بنر ١٧٠٠٠ تومان چاپ بنر 1*1 متر، متراژ کوچک تر از یک متر - یک متر حساب می شود - تحویل یکروزه
141 چاپ( بنر ) درجه یک ٢١٠٠٠ تومان بنر با چاپ اکو سالونت کیفیت تضمینی تا عرض 3.20
142 چاپ استیکر درجه یک ۴۵٠٠٠ تومان استیکر با چاپ اکو با عرض متفاوت و چاپ تضمینی
143 چاپ فلکسی استار کره ای ۴۵٠٠٠ تومان اندازه های کوچک تر از یک متر مربع، یک متر محاسبه خواهد شد. جهت طراحی فلکسی اندازه برحسب متر و رزولیشن 72 ، مد رنگی CMYK
144 کتد لمینت براق ۵٠٠٠٠ تومان کتد لمینت براق - مخصوص چاپ پوستر و استند با کیفیت عالی و چاپ 6 رنگ گارانتی
145 کتد لمینت مات ۵۵٠٠٠ تومان کتد لمینت براق - مخصوص چاپ پوستر و استند با کیفیت عالی و چاپ 6 رنگ گارانتی
لیوان کاغذی بهداشتی با چاپ اختصاصی (تمام رنگی)
146 چاپ لیوان کاغذی 220 سی سی 1000 تایی ٢٨۵٠٠٠ تومان لیوان کاغذی بهداشتی با حجم 220 سی سی با چاپ رنگی 1000 عددی و 8 روز کاری
147 لیوان کاغذی 220 سی سی 5000 تایی ١٢٧۵٠٠٠ تومان چاپ لیوان کاغذی 220 سی سی تمام رنگی 5000 عددی تحویل 8 روزه
148 لیوان کاغذی 360 سی سی 1000 تایی ٣٨۵٠٠٠ تومان چاپ لیوان کاغذی 360 سی سی تمام رنگی 1000 عددی تحویل 8 روزه
ساک دستی فروشگاهی « پارچه ای سوزنی »
149 ساک دستی 20*30 دسته موزی 1000 عدد ٠ تومان ساک دستی پارچه ای - چاپ هر طرف 110/000 تومان اظافه می شود- تحویل 5 الی 7 روز
150 ساک دستی 25*35 دسته موزی ٠ تومان ساک دستی پارچه ای - چاپ هر طرف 110/000 تومان اظافه می شود- تحویل 5 الی 7 روز
151 ساک دستی 30*40 دسته موزی ٠ تومان ساک دستی پارچه ای - چاپ هر طرف 110/000 تومان اظافه می شود- تحویل 5 الی 7 روز
152 ساک دستی 35*45 دسته موزی ٠ تومان ساک دستی پارچه ای - چاپ هر طرف 110/000 تومان اظافه می شود- تحویل 5 الی 7 روز
153 ساک دستی 44*52 دسته موزی ٠ تومان ساک دستی پارچه ای 60 گرم- چاپ هر طرف 110/000 تومان اظافه می شود- تحویل 5 الی 7 روز
154 ساک دستی 40*40 دسته جدا + 10 سانت کفی ٠ تومان ساک دستی پارچه ای 60 گرم-دسته جدا + 10 سانت کفی -  چاپ هر طرف 110/000 تومان اظافه می شود- تحویل 5 الی 7 روز
155 ساک دستی 50*50 دسته جدا + 10 سانت کفی ٠ تومان ساک دستی پارچه ای 60 گرم-دسته جدا + 10 سانت کفی -  چاپ هر طرف 110/000 تومان اظافه می شود- تحویل 5 الی 7 روز
156 باکس دسته بندی رستورانی 27*34 با عطف ٠ تومان ساک دستی پارچه ای 60 گرم- مخضوض رستوران - با 3 طرف کاست - چاپ هر طرف 110/000 تومان اظافه می شود- تحویل 5 الی 7 روز
157 ساک دستی 30*40 دسته جدا+عطف و کاست ٠ تومان ساک دستی پارچه ای 90 گرم-دسته جدا + 10 سانت عطف و کاست بغل -  چاپ هر طرف 110/000 تومان اظافه می شود- تحویل 5 الی 7 روز
158 ساک دستی 40*45 دسته جدا+عطف و کاست ٠ تومان ساک دستی پارچه ای 90 گرم-دسته جدا + 10 سانت عطف و کاست بغل -  چاپ هر طرف 110/000 تومان اظافه می شود- تحویل 5 الی 7 روز
ساک دستی کاغذی - مقوایی (ساک خرید)
سفارشات پرچم (رمیزی - تشریفات - اهتزاز و ..)
159 پرچم رومیزی کشور ایران ٢۵٠٠٠ تومان پرچم رو میزی کشور ایران - پارچه ساتن و یا جیر - 2 رو با پایه و میله
160 پرچم رومیزی کشورهای جهان ٣۵٠٠٠ تومان پرچم رومیزی ملل یا کشورهای جهان - 2 رو چاپ با ریشه ، پایه و میله -
161 پرچم رومیزی اختصاصی چاپ رنگی 2 عدد ٨۵٠٠٠ تومان پرچم رومیزی با چاپ تمام رنگی 2 رو چاپ با پارچه ساتن آمریکایی با ریشه دوزی دور پرچم به همراه میله و پایه مرمر- حداقل مقدار سفارش 2عدد می باشد
162 پرچم رومیزی اختصاصی تعداد 5 عدد و بالاتر ٣۵٠٠٠ تومان پرچم رومیزی اختصاصی با چاپ لوگوی شما - دو رو چاپ - همراه با ریشه دوزی ،میله و پایه سنگ مرمر - تحویل 5 روزه
163 پرچم تشریفات کشور ایران ١٩٠٠٠٠ تومان پرچم ایستاده تشریفات ایران - سایز 150*90 - دو طرف چاپ با ریشه ، میله و پایه
164 پرچم تشریفات سازمانی اختصاصی ٢٨٠٠٠٠ تومان پرچم تشریفاتی اختصاصی با لوگوی شما - چاپ 2 طرف - همراه با میله، پایه، و ریشه دوزی - تحویل 5 روزه
سفارشات چاپ و رایت DVD و CD
165 چاپ سی دی 100 ٠ تومان
166 چاپ سی دی 200 ٠ تومان
167 چاپ سی دی 300 ٠ تومان زمان تحویل دو روز کاری
168 چاپ سی دی 400 ٠ تومان لطفا قبل از قطعی نمودن سفارش مجدداً با دفتر شرکت جهت قیمت نهایی تماس گرفته شود تحویل 1 الی 2 روز کاری
169 چاپ سی دی 500 ٠ تومان لطفا قبل از قطعی نمودن سفارش مجدداً با دفتر شرکت جهت قیمت نهایی تماس گرفته شود تحویل 1 الی 2 روز کاری
170 چاپ سی دی 1000 عدد ٠ تومان لطفا قبل از قطعی نمودن سفارش مجدداً با دفتر شرکت جهت قیمت نهایی تماس گرفته شود تحویل 1 الی 2 روز کاری
171 چاپ 100DVD عدد ٠ تومان لطفا قبل از قطعی نمودن سفارش مجدداً با دفتر شرکت جهت قیمت نهایی تماس گرفته شود تحویل 1 الی 2 روز کاری
172 چاپ 200DVD عدد ٠ تومان لطفا قبل از قطعی نمودن سفارش مجدداً با دفتر شرکت جهت قیمت نهایی تماس گرفته شود تحویل 1 الی 2 روز کاری
173 چاپ 300DVD عدد ٠ تومان لطفا قبل از قطعی نمودن سفارش مجدداً با دفتر شرکت جهت قیمت نهایی تماس گرفته شود تحویل 1 الی 2 روز کاری
174 چاپ 400DVD عدد ٠ تومان لطفا قبل از قطعی نمودن سفارش مجدداً با دفتر شرکت جهت قیمت نهایی تماس گرفته شود تحویل 1 الی 2 روز کاری
175 چاپ 500DVD عدد ٠ تومان لطفا قبل از قطعی نمودن سفارش مجدداً با دفتر شرکت جهت قیمت نهایی تماس گرفته شود تحویل 1 الی 2 روز کاری
176 چاپ DVD با روکش +رایت+دی وی دی 1000 عدد ٠ تومان لطفا قبل از قطعی نمودن سفارش مجدداً با دفتر شرکت جهت قیمت نهایی تماس گرفته شود تحویل 1 الی 2 روز کاری