خدمات طراحی گرافیک
1 طراحی کارت ویزیت یکرو ١۵٠٠٠ تومان طراحی کارت ویزیت یکرو 1 الی 3 روز کاری
2 طراحی کارت ویزیت دو رو ٢۵٠٠٠ تومان
3 طراحی سربرگ a4 یا a5 ٢۵٠٠٠ تومان طراحی سربرگ اختصاصی 1 الی 3 روز کاری
4 طراحی پاکت نامه ٢۵٠٠٠ تومان طراحی پاکت نامه طرح اختصاصی رنگی - 1 الی 3 روزکاری
5 طراحی لوگو پلن 1 ١٠٠٠٠٠ تومان طراحی لوگو پلن 1 - تحویل 3 روزه- جهت مشاهده پلن ها کلیک کنید
6 طراحی لوگو پلن شماره 2 ٢۵٠٠٠٠ تومان طراحی لوگو پلن 2 - تحویل 3 روزه- جهت مشاهده پلن ها کلیک کنید
7 طراحی لوگو وبرند پلن شماره 3 ١٠٠٠٠٠٠ تومان طراحی لوگو پلن 3 - تحویل 3 روزه- جهت مشاهده پلن ها کلیک کنید
8 طراحی لوگو وبرند پلن شماره 4 ٢۵٠٠٠٠٠ تومان طراحی لوگو پلن 4 - تحویل 10 روزه- جهت مشاهده پلن ها کلیک کنید
چاپ کارت ویزیت
9 کارت ویزیت سلفون براق یکرو ١٧٠٠٠ تومان  سایز 8.2 * 4.8  زمان تحویل 3تا 4 روز کاری
10 کارت ویزیت سلفون براق دورو ٢٧٠٠٠ تومان سایز 8.2*4.8   زمان تحویل 4تا 5 روز کاری
11 کارت ویزیت سلفون مات یکرو ١٨٠٠٠ تومان سایز 8.2*4.8 زمان تحویل 3تا 4 روز کاری
12 کارت ویزیت سلفون مات دورو ٢٨٠٠٠ تومان سایز 8.2*4.8   زمان تحویل 4تا 5 روز کاری
13 کارت ویزیت برچسبی ٢٠٠٠٠ تومان زمان تحویل 4 تا 6 روز کاری  ارسال فایل 8/2*4/8
14 کتان اصل آلمان یکرو / 2 رو ۴٠٠٠٠ تومان سایز استاندارد 8.2 *4.8 می باشد اما در هر سایز دیگری به دلخواه قابل تولید است.تحویل 7 روز کاری
15 کارت ویزیت طرح چرم یکرو/ 2 رو ۴٠٠٠٠ تومان سایز استاندارد 8.2*4.8 می باشد  و تحویل 7 الی 10 روز
16 سلفون مات طرح لمینت دورگرد 2 رو ۵٠٠٠٠ تومان سایز خروجی 8.7*5.7     تحویل 5 - 7 روز کاری -
17 سلفون براق طرح لمینت دورگرد 2 رو ۵٠٠٠٠ تومان سایز خروجی 8.7*5.7     تحویل 5 - 7 روز کاری
18 لمينت براق 2 رو دورگرد ۶۵٠٠٠ تومان سایز طراحی 9*6 و پس از برش 8.5*5.5  - زمان تحویل 5 تا 7 روز کاری
19 لمينت مات 2 رو دورگرد ٩۵٠٠٠ تومان سایز طراحی 9*6 و پس از برش 8.5*5.5  - زمان تحویل 5 تا 7 روز کاری
20 لمینت مات موضعی 2 رو دورگرد ١٣٠٠٠٠ تومان سایز خروجی 8.5*5.5   تحویل  10  الی  15 روز کاری
21 لمینت مات موضعی + رنگ پنجم ١۴۵٠٠٠ تومان سایز خروجی 8.5*5.5     تحویل 10 - 15 روز کاری
22 یکرو بدون روکش ١٧٠٠٠ تومان زمان تحویل 8تا 10 روز کاری
23 دورو بدون روکش ٢٢٠٠٠ تومان زمان تحویل 8تا 10 روز کاری
کارت ویزیت شیشه ای
24 نیمه شفاف 500 میکرون 1000 عدد ٣٠١٠٠٠ تومان سایز طرح 9*6  و سایز پس از برش 8.5 *5.5  -  تحول 15 روزه
25 نیمه شفاف 500 میکرون 500 عدد ١۶۵٠٠٠ تومان سایز طرح 9*6  - سایز خروجی پس از چاپ 8.5*5.5 - تحویل 15 روز کاری- گارانتی کیفیت
26 شفاف ضخامت 760 میکرون 1000 عدد ۴٨۵٠٠٠ تومان سایز طرح 9*6 - خروجی پس از چاپ 8.5*5.5 - تحویل 20 روزه - گارانتی کیفیت
27 شفاف ضخامت 760 میکرون 500 عدد ٣٣١٠٠٠ تومان سایز طراحی 9*6 - خروجی 8.5*5.5 - تحویل 20 روزه - گارانتی کیفیت
28 شفاف برجسته 1000 عددی ۴٨٠٠٠٠ تومان طرح کورل 9*5.5 -- خروجی پس از چاپ 8.5*5 تحویل 15 روزه - گارانتی کیعیت
29 شفاف برجسته 500 عددی ٣۴٠٠٠٠ تومان طرح کورل سایز 5.5*9 - خروجی 8.5*5 - تحویل 15 روزه
بج سینه ( پلاک سینه)
30 طلایی یا نقره ای مات و براق 10 عدد ١۵٠٠٠٠ تومان هر عدد 10/000 تومان تحویل 7 روزه پس از تایید طرح
31 طلایی یا نقره ای رنگی 10 عدد ١۶٠٠٠٠ تومان هر عدد 12000 تومان تحویل 7 روزه پس از تایید طرح
32 طلایی یا نقره ای مات و براق 20 عدد ٢٢٠٠٠٠ تومان هر عدد 10/000 تومان - تحویل 7 روزه پس از تایید طرح
33 طلایی یا نقره ای رنگی 20 عدد ٢۴٠٠٠٠ تومان هر عدد 11000 تومان - تحویل 7 روزه پس از تایید طرح
34 طلایی یا نقره ای مات و براق 50 عدد ۴٣٠٠٠٠ تومان هر عدد 8000 تومان تحویل 7 روزه پس از تایید طرح
35 طلایی یا نقره ای رنگی 50 عدد ۵٣٠٠٠٠ تومان هر عدد 10/000 تومان - تحویل 7 روزه پس از تایید طرح
36 طلایی یا نقره ای مات و براق 100عدد ۶٣٠٠٠٠ تومان قیمت هر عدد 6000 تومان - تحویل 7 روزه پس از تایید طرح
37 طلایی یا نقره ای رنگی 100 عدد ٨۵٠٠٠٠ تومان هر عدد 8000 تومان - تحویل 7 روزه پس از تایید طرح
کارت شناسایی پرسنلی pvc - چاپ دیجیتال
کارت ویزیت پی وی سی pvc
38 PVC ضخامت 500 میکرون ساده مات 1000 تایی ٢۵٠٠٠٠ تومان کارت های پی وی سی سایز طراحی 9*6 و خروجی پس از چاپ 8.5*5.5   تحویل 12 روزه  
39 PVC ضخامت 500 میکرون ساده مات 500 تایی ١٩۵٠٠٠ تومان
40 pvc ضخامت 500 میکرون (براق) 1000 تایی ٣١٠٠٠٠ تومان تحویل 15 روزه
41 PVC ضخامت 500 میکرون (براق) 500 تایی ٢١۵٠٠٠ تومان تحویل 15 روزه
42 PVC ضخامت 760 میکرون ساده مات 1000 تایی ۴٢٠٠٠٠ تومان تحویل 15 روزه -
43 PVC ضخامت 760 میکرون ساده مات 500 تایی ٣٢٠٠٠٠ تومان 10روز کاری
44 PVC ضخامت 760 میکرون (براق) 1000 تایی ۴٨٠٠٠٠ تومان تحویل 10 روزه 
45 PVC ضخامت 760 میکرون (براق) 500 تایی ٣۵٠٠٠٠ تومان  10 روز کاری
46 PVC ضخامت 760میکرون (متالیک) براق 1000 تایی ۵٩٠٠٠٠ تومان 25 روز کاری - دارای زمینه نقره ای و طلایی متالیک خیلی زیبا
47 PVC ضخامت 760میکرون (متالیک) براق 500 تایی ۴٠٠٠٠٠ تومان تحویل 25 روز کاری - 4 طرف گرد
ویزیت لمینت براق تحویل یکروزه
48 لمینت براق تحویل یکروزه 1000 تایی ١٢٠٠٠٠ تومان تحویل 8 ساعته چاپ افست - دور گرد شده قبول سفاش تا قبل از ساعت 10:30  از شنبه تا چهارشنبه
کاتالـــوگ و بروشـــــــور
49 بروشور 3 لت - سایز A4 با خط تا ١٨۵٠٠٠ تومان بروشور 3 لت دو رو  - گلاسه 135 گرمی با خط تا - سایز باز شده بروشور 29*21 - تحویل 3 روزه  - کاملا رنگی
50 کاتالوگ A3 - دو رو گلاسه 150 گرمی ٣١۶٠٠٠ تومان  سایز گسترده 42*29  - دو رو چاپ - با خط تا -  کاملا رنگی 1000 عدد
ویزیت تحویل فوری دیجیتال (8 ساعته)
51 سلفون براق یکرو300 تایی ۴٠٠٠٠ تومان
52 سلفون براق دورو300تایی ۵۵٠٠٠ تومان
53 سلفون براق یکرو1000تایی ٨۵٠٠٠ تومان
54 سلفون براق دورو1000 تایی ١٢۵٠٠٠ تومان
55 سلفون مات یکرو 1000تایی ٨۵٠٠٠ تومان
56 لمینت براق 200 تایی ۶۵٠٠٠٠ تومان
57 لمینت مات 200 تایی ٧٣٠٠٠ تومان
58 لمینت براق 1000 تایی ١٩۵٠٠٠ تومان
59 لمینت مات 1000 تایی ٢٢۵٠٠٠ تومان
60 کتان یکرو 300 تایی ۴۶٠٠٠ تومان
61 کتان یکرو 1000 تایی ١٣۵٠٠٠ تومان
62 کتان دورو 300 تایی ۶۵٠٠٠ تومان
63 کتان دورو 1000 تایی ١۶٧٠٠٠ تومان
چاپ لارج فرمت
64 کتد لمینت مات ٣٢٠٠٠ تومان کتد لمینت براق - مخصوص چاپ پوستر و استند با کیفیت عالی و چاپ 6 رنگ گارانتی
65 کتد لمینت براق ٢٨٠٠٠ تومان کتد لمینت براق - مخصوص چاپ پوستر و استند با کیفیت عالی و چاپ 6 رنگ گارانتی
66 چاپ( بنر ) درجه یک ٨۵٠٠ تومان بنر با چاپ اکو سالونت کیفیت تضمینی تا عرض 3.20
67 چاپ استیکر درجه یک ٣٢٠٠٠ تومان استیکر با چاپ اکو با عرض متفاوت و چاپ تضمینی
68 چاپ فلکسی استار کره ای ٢۵٠٠٠ تومان اندازه های کوچک تر از یک متر مربع، یک متر محاسبه خواهد شد. جهت طراحی فلکسی اندازه برحسب متر و رزولیشن 72 ، مد رنگی CMYK
69 چاپ بنر ۵٨٠٠ تومان بنر 11  اونس ، متراژ کوچک تر از یک متر - یک متر حساب می شود
تراکت شیت عمومی ( 7 تا 10 روز)
70 تراکت A5گلاسه رنگی (1000عدد) ٧۵٠٠٠ تومان شیت عمومی که به جهت کاهش هزینه، مشترک با چند کار دیگر چاپ میشود. سایز 20*14
71 تراکت A5گلاسه رنگی (2000عدد) ١١٠٠٠٠ تومان سایز 20*14
72 تراکت A5گلاسه رنگی (5000عدد) ١۶٠٠٠٠ تومان
73 تراکت دورو A5گلاسه رنگی (2000عدد) ١٢٠٠٠٠ تومان
74 تراکت دورو A5گلاسه رنگی (5000عدد) ٢٢٠٠٠٠ تومان
75 تراکت A4گلاسه رنگی (2000عدد) ١۶۵٠٠٠ تومان
76 تراکت A4گلاسه رنگی (5000عدد) ٢٧٠٠٠٠ تومان
77 تراکت دورو A4گلاسه رنگی (2000عدد) ٢١٠٠٠٠ تومان
78 تراکت دورو A4گلاسه رنگی (2000عدد) ٣٧٠٠٠٠ تومان
79 تراکت A5تحریر (2000عدد) ٨٠٠٠٠ تومان
80 تراکت A5 تحریر (5000عدد) ١١۵٠٠٠ تومان
81 تراکت دورو A5تحریر (2000عدد) ١١٠٠٠٠ تومان
82 تراکت دورو A5تحریر (5000عدد) ١٩۵٠٠٠ تومان
83 تراکت دورو A5تحریر (2000عدد) ١٢۵٠٠٠ تومان
84 تراکت A4 تحریر (5000عدد) ٢١٠٠٠٠ تومان
تراکت شیت اختصاصی تحویل فوری
85 تراكت ريسو يكرو كاغذ رنگي آ5 ٢٠٠٠٠٠ تومان كاغذ تحربر 80 گرم - تحویل 3 روزه
86 تراكت ريسو دو رو كاغذ رنگي آ5 ٢۵٠٠٠٠ تومان كاغذ تحربر 75 - 80 گرم - تحویل 3 روزه
87 راكت ريسو يكرو كاغذ رنگي آ4 ۴٣٠٠٠٠ تومان كاغذ تحربر 75 - 80 گرم - تحویل 3 روزه
88 تراكت ريسو دو رو كاغذ رنگي آ4 ۴٨٠٠٠٠ تومان كاغذ تحربر 75 - 80 گرم - تحویل 3 روزه
فاکتــــور 2 نســـخه ای - قبض
89 چاپ فاکتور A5 ریسو گراف 10 بسته ۵۵٠٠٠ تومان كاغذ تحرير 80 گرمي + شماره و پرفراژ
90 چاپ فاکتور A5 ریسو گراف 20 بسته ٩٠٠٠٠ تومان كاغذ تحرير 80 گرمي + شماره و پرفراژ
91 چاپ فاکتور A4 ریسو گراف 10 بسته ٨٠٠٠٠ تومان كاغذ تحرير 80 گرمي + شماره و پرفراژ
92 چاپ فاکتور A4 ریسو گراف 20 بسته ١٣٠٠٠٠ تومان كاغذ تحرير 80 گرمي + شماره و پرفراژ
93 فاکتور تک رنگ 20 بسته A5 ١٣٠٠٠٠ تومان فاکتور تک رنگ دو نسخه، 20 بسته 100 برگی با شماره و پرفراژ در چاپ تک رنگ فقط می توان از یک رنگ مثلا سرمه ای، قرمز، بنفش و ... استفاده کرد لطفا شروع شماره سریال را در قسمت توضیحات قید بفرمایید
94 فاکتور تک رنگ 40 بسته A5 ١٧۵٠٠٠ تومان فاکتور تک رنگ دو نسخه، 40 بسته 100 برگی با شماره و پرفراژ در چاپ تک رنگ فقط می توان از یک رنگ مثلا سرمه ای، قرمز، بنفش و ... استفاده کرد لطفا شروع شماره سریال را در قسمت توضیحات قید بفرمایید
95 فاکتور دو رنگ 20 بسته A5 ١۵۵٠٠٠ تومان
96 فاکتور دو رنگ 40 بسته A5 ٢١٠٠٠٠ تومان
97 فاکتور رنگی 20 بسته A5 ١٩٠٠٠٠ تومان فاکتور تمام رنگی چهار رنگ - 2 نسخه ای با شماره سریال و صحافی
98 فاکتور رنگی 40 بسته A5 ٢۶۵٠٠٠ تومان فاکتور تمام رنگی چهار رنگ - 2 نسخه ای با شماره سریال و صحافی
99 فاکتور تک رنگ 10 بسته A4 ١٢٢٠٠٠ تومان 10 بسته فاکتور تک رنگ - مثلا سر مه ای با شماره سریال و پرفراژ
100 فاکتور تک رنگ 20 بسته A4 ١۶٧٠٠٠ تومان فاکتور تک رنگ  رنگ - 2 نسخه ای با شماره سریال و صحافی
101 فاکتور تک رنگ 40 بسته A4 ٢۶٨٠٠٠ تومان فاکتور تک رنگ - 2 نسخه ای با شماره سریال و صحافی
102 فاکتور دو رنگ 10 بسته A4 ١۴۵٠٠٠ تومان فاکتور 2 رنگ  رنگ - 2 نسخه ای با شماره سریال و صحافی
103 فاکتور دو رنگ 20 بسته A4 ١٩۵٠٠٠ تومان فاکتور 2 رنگ  رنگ - 2 نسخه ای با شماره سریال و صحافی
104 فاکتور دو رنگ 40 بسته A4 ٣٢۵٠٠٠ تومان فاکتور 2 رنگ  رنگ - 2 نسخه ای با شماره سریال و صحافی
105 فاکتور رنگی 20 بسته A4 ٢٣۵٠٠٠ تومان فاکتور تمام رنگی چهار رنگ - 2 نسخه ای با شماره سریال و صحافی
106 فاکتور رنگی 40 بسته A4 ٣۶۵٠٠٠ تومان فاکتور تمام رنگی چهار رنگ - 2 نسخه ای با شماره سریال و صحافی
107 چاپ فاکتور 20 بسته A5 - کربن دار ریسو ١٣٠٠٠٠ تومان کاغذ کربن دار (کربن لس)
108 چاپ فاکتور 20 بسته A4 - کربن دار ریسو ١٩٠٠٠٠ تومان کاغذ کربن دار(کربن لس)
ساک دستی کاغذی (ساک خرید)
DVD و CD
109 چاپ DVD با روکش +رایت+دی وی دی 1000 عدد ٧۵٠٠٠٠ تومان لطفا قبل از قطعی نمودن سفارش مجدداً با دفتر شرکت جهت قیمت نهایی تماس گرفته شود تحویل 1 الی 2 روز کاری
110 چاپ CD با روکش +رایت+سی دی 1000 عدد ۶٠٠٠٠٠ تومان لطفا قبل از قطعی نمودن سفارش مجدداً با دفتر شرکت جهت قیمت نهایی تماس گرفته شود تحویل 1 الی 2 روز کاری